MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 1280Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Lublinie zatrzymano 9 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych na realizację projektów z zakresu budowy urządzeń fotonicznych i światłowodowych

 

Prokurator zatrzymanym przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na wyłudzeniu środków unijnych pozostających w dyspozycji Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w łącznej kwocie przekraczającej 9 mln zł oraz usiłowanie wyłudzenia dofinansowania ponad 4 mln zł, poprzez składanie nierzetelnych, potwierdzających nieprawdę dokumentów i oświadczeń o istotnym znaczeniu dla otrzymania wsparcia finansowego, jak również dokonywania uszczupleń finansów publicznych.

 

W odniesieniu do osoby kierującej grupą przestępczą oraz drugiej, która swoim działaniem ułatwiła wyłudzenie ponad 9 mln zł dofinansowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Uwzględniając wniosek, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, zastrzegając jednocześnie, że zostanie ono uchylone w przypadku wpłacenia przez podejrzanych poręczeń majątkowych odpowiednio w kwotach 500 tys. i 150 tys. złotych.

Prokurator złożył sprzeciw w tym zakresie, co oznacza że podejrzani pozostaną w areszcie do czasu uprawomocnienia się postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Wobec pozostałych 7 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju i zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się podejrzanych pomiędzy sobą jak również poręczenia majątkowego.

 

Zmowa pracowników naukowych działających w spółkach w Lublinie i na Mazowszu

Śledczy ustalili, że prezes jednej ze spółek zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań fotonicznych wspólnie z przedstawicielami kilku innych podmiotów działających w branży fotonicznej i światłowodowej, będących jednocześnie pracownikami naukowymi różnych uczelni w kraju, weszli w porozumienie, którego celem było wprowadzenie w błąd pracowników LAWP i wyłudzenie dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Efektem działań polegających na składaniu nierzetelnych dokumentów oraz oświadczeń o realizacji projektu, w tym o zawyżonych znacznie kosztach zakupionych środków trwałych było uzyskanie dofinansowania w łącznej kwocie przekraczającej 9 mln złotych.

 

Dodatkowo ustalono, że osoby te usiłowały również doprowadzić budżet Wspólnot Europejskich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 4 mln zł. Środków tych nie wypłacono z uwagi na wykrycie przez pracowników LAWP nieprawidłowej realizacji poszczególnych projektów.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY