MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 28 października 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Jest coraz więcej doniesień o tym, co mogą zawierać szczepionki przeciw COVID-19

 

Tutaj jedno z takich doniesień:

http://polaneis.pl/wiesci-z-gmin/w-szczepionkach-jest-tlenek-grafenu-oznacza-to-ze-ciala-zaszczepionych-osob-zamieniaja-sie-w-swego-rodzaju-przewodniki

 

Teoretycznie, jakość każdej serii szczepionki przed wprowadzeniem na rynek polski jest kontrolowana w systemie dwuetapowym - tj. przez wytwórcę oraz niezależne od producenta laboratorium państwowe należące do Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (Official Medicines Control Laboratories, OMCL).

 

OMCL wydaje dokument potwierdzający odpowiednią jakość szczepionki, który jest podstawą do zwolnienia danej serii na rynek polski przez upoważnioną instytucję. W Polsce taką instytucją jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Z redakcją skontaktowało się kilka zaszczepionych osób. Chcą, by redakcja ustaliła, jaki jest skład szczepionek oraz, czy jakiekolwiek laboratorium w Polsce przebadało wyrywkowo szczepionki pod względem składu. Boją się bowiem o swoje zdrowie.

 

Postaramy się to ustalić.

 ===============================================

 

Aktualizacja: 7 sierpnia

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpowiedzi przesłane przez Annę Delę, rzecznika prasowego Instytutu:

 

Ile, w rozbiciu na miesiące i konkretne szczepionki (producentów), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy wystawił zwolnień danej serii szczepionek przeciw COVID-19 na rynek polski?

– NIZP-PZH-PIB nie jest upoważniony do udzielania takich informacji. Dysponentem danych w tym zakresie jest Ministerstwo Zdrowia.

 

Ile w tym czasie, wyrywkowo lub w innym trybie – zostało przebadanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy szczepionek przeciw COVID-19? Jeśli zostały przebadane, to jak można zapoznać się z wynikami tych badań?

– Szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczane na rynek europejski przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA). Rejestracja ma wówczas formę Decyzji Komisji Europejskiej i jest wydawana na teren całej Unii Europejskiej. Jakość ww. szczepionek (podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych immunologicznych) kontrolowana jest przez sieć Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (Official Medicines Control Laboratory, OMCL), koordynowaną przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM), agendę Rady Europy. Rodzaj i zakres badań wykonywanych przez ww. Laboratoria jest określony przez stosowne wytyczne, takie jak Europejska Administracyjna Procedura Zwalniania Serii (EU Administrative Procedure for Official Control Authority Batch Release).

Na ich podstawie wydawany jest przez dane Laboratorium OMCL Certyfikat Zwolnienia Serii EU OCABR (EC/EEA OFFICIAL CONTROL AUTHORITY BATCH RELEASE TESTING CERTIFICATE FOR IMMUNOLOGICAL PRODUCTS), uznawany przez wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Każda seria szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu przechodzi również badania jakościowe u wytwórcy. Protokoły przeprowadzonych kontroli poszczególnych serii szczepionek nie są upubliczniane i dostępne są wyłącznie dla odpowiednich Organów Upoważnionych.

Na polski rynek szczepionki posiadające certyfikat OCABR dopuszczane są przez Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH – PIB), po weryfikacji poprawności wszystkich dokumentów i po wydaniu Orzeczenia o zwolnieniu z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej.

Badania szczepionek (w tym szczepionek przeciw COVID-19) wykonane przez laboratorium OMCL nie mogą być dublowane w innych krajach UE (Directive 2004/27/EC oraz Directive 2001/83/EC). W związku z powyższym NIZP PZH – PIB nie wykonuje powtórnie badań jakościowych ww. szczepionek.

Badania szczepionek przeciw COVID-19 w ramach kontroli rynku nie są obecnie prowadzone w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce – ponieważ szczepionki te nie trafiają na rynek lecz bezpośrednio do agencji rządowych.

 

Czy tlenek grafenu obecny jest w szczepionkach przeciw COVID-19?

– Składniki szczepionek przeciw COVID-19 (substancja czynna oraz substancje pomocnicze) wyszczególnione są w drukach informacyjnych ww. produktów (Charakterystyka Produktu Leczniczego, ChPL), dostępnych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB):

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

W żadnej z CHPL szczepionek przeciw COVID-19 tlenek grafenu nie jest wymieniony w składzie.

 

Czy Instytut może odnieść się do badań dr Ricardo Delgado, które przytoczyliśmy w ramach przeglądu prasy?

– Badania Dr Delgado nie są opublikowane w żadnym recenzowanym czasopiśmie naukowym i niepoparte merytorycznymi danymi.

 

KOMENTARZ

1. Odpowiedź na pierwsze pytanie, to zagadka. Bowiem to Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy wystawia zwolnienia danych serii szczepionek. Jest więc źródłem informacji. Dlaczego więc nie może udzielić w tym zakresie odpowiedzi, a jedynym dysponentem tych danych ma być Ministerstwo Zdrowia? – Sprawę będziemy dalej wyjaśniać.

 

2. Instytut potwierdził, że w Polsce nie przebadano ani jednej szczepionki, ślepo wierząc w badania spoza kraju.

Jak jest to niebezpieczne, wykazało nasze śledztwo w sprawie szczepionki MMR:

Podsumowanie śledztwa dziennikarskiego w sprawie drogi szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Poinformowaliśmy GIF o możliwej szkodliwości szczepionek

 

Co więcej, Inspekcja Handlowa co rusz sprawdza jakość żywności, paliw, zabawek, farb i klejów, mebli itd. Sprawdza, czy rzeczywista jakość jest zgodna z deklarowaną.

Jak widać, w przypadku szczepionek takich kontroli nie ma. Nie przebadano szczepionek, nawet w sytuacji, gdy są doniesienia w sprawie tlenku grafenu. I tu przechodzimy do punktu 3.

 

3. Rzecznik prasowa napisała, że tlenek grafenu nie jest obecny w szczepionkach, bo producenci nie wskazali go... w składzie. Potwierdziła przy tym, że znane są w Polsce badania dr Ricardo Delgado, ale nie są brane pod uwagę, gdyż nie zostały „opublikowane w żadnym recenzowanym czasopiśmie naukowym i niepoparte merytorycznymi danymi”.

A czy to istotne, czy zostały opublikowane czy nie – gdy chodzi o zdrowie Polaków? A tak dla ścisłości, jakie poważne „recenzowane czasopisma naukowe”? Te finansowane pośrednio przez koncerny farmaceutyczne, a może ostatnio skompromitowane wskutek zamieszczania niezweryfikowanych badań, za zamieszczenie których później przepraszają?

 

================================================

 

 

Redakcja

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY