MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 19 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

stress 3853148 340Niezaszczepieni przeciw COVID-19 studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o profilu wojskowym złożyli skargę do RPO. Wynika z niej, że nie mogą korzystać ze stołówki tak jak inni – muszą zaś spożywać posiłki w swych pokojach. Nie wyrażono też zgody na ich udział w niedzielnej mszy, wstrzymano im również przepustki stałe

 

Do RPO wpłynęła skarga co do trudności, jakie mają niezaszczepieni studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o profilu wojskowym.

 

Wynika z niej, że w uczelni odmiennie traktuje się osoby niezaszczepione.

 

Miało to polegać zwłaszcza na:

oddzielaniu podczas apeli zaszczepionych podchorążych od tych, którzy nie poddali się szczepieniom,

organizowaniu wielokrotnych, długotrwałych spotkań dyscyplinujących z niezaszczepionymi,

uniemożliwianiu im korzystania ze stołówki na zasadach obowiązujących osoby zaszczepione (zobligowano ich do spożywania posiłków we własnych pokojach),

ograniczeniu praktyk religijnych poprzez niezgodę na udział niezaszczepionych w niedzielnej mszy świętej w kościele,

zatrzymaniu niezaszczepionym podchorążym przepustek stałych.

 

Ponadto podchorążowie mieli być wielokrotnie proszeni o podawanie przyczyn niezaszczepienia. Jednemu z nich odmówiono możliwości wyboru miejsca zaszczepienia się przeciw COVID-19 i zobligowano do poddania się szczepieniu w podmiocie wskazanym przez komendanta Centrum.

 

Ze skargi wynika, że wszystko to spowodowało i nadal powoduje coraz większą niechęć zaszczepionych podchorążych wobec niezaszczepionych. Sprzyja to powstawaniu sytuacji konfliktowych.

 

Rzecznik wielokrotnie interweniował w sprawach ograniczania prawa osób niezaszczepionych przeciw COVID- 19, w tym prawa do ochrony prywatności, prawa do nauki czy praw żołnierzy zawodowych. 

Wiele razy RPO podkreślał, że ograniczenia praw osób niezaszczepionych musiałyby wynikać z ustawy.

 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o stanowisko płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca, komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY