MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 20 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal pixabayINTERWENCJA

MMR to trójskładnikowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce. Zgodnie z polskim kalendarzem szczepień na 2020 rok, MMR podaje się obowiązkowo wszystkim dzieciom w 13–15 miesiącu życia. Na prośbę czytelniczki sprawdzaliśmy drogę szczepionki od producenta do ciała dziecka

 

Więcej na temat interwencji: INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR - od producenta do ciała dziecka

Ponad dwa miesiące czekamy na bardzo ważne dokumenty od GIF. Więcej na ten temat: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w sprawie szczepionki M-M-RVAXPRO chyba potyka się o własne nogi. Ciekawe, co z tego wyniknie?

 

W interesie polskich dzieci nie zamierzaliśmy dłużej czekać. Daliśmy GIF czas do 29 czerwca, by przesłał następujące dokumenty:

a) zanonimizowane protokoły wyników rzekomych inspekcji i kontroli,

b) komplet dokumentów potwierdzających drogę szczepionki od producenta do magazynu w Porębach.

 

Wpierw Dominika Walczak, rzecznik prasowy przesłała taką informację:

Uprzejmie informuję, iż organ otrzymał Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jednocześnie informuję, iż terminy na odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyznacza dla organu ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zaś wnioskodawca. Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Proszę oczekiwać na informację drogą elektroniczną.

 

Gdy w odpowiedzi napisaliśmy:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej był już złożony kilka miesięcy temu. Jak miała skończyć się rzekoma kontrola, to mieliśmy otrzymać dokumenty,

 

to kilka dni później otrzymaliśmy następującą informację:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2020 r. w przedmiocie udostępnienia treści dokumentacji postępowania inspekcyjnego uprzejmie informuję, iż w żądanej przez Pana dokumentacji organ identyfikuje tajemnice przedsiębiorstwa. Mając na uwadze właściwe przetwarzanie tajemnic prawnie chronionych organ zwrócił się do stron postępowania o ich stanowisko w zakresie udostępnienia danych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Organ w chwili obecnej oczekuje na stanowiska podmiotów. Niezwłocznie po otrzymaniu stanowisk przedsiębiorców organ przeanalizuje stanowiska stron, a następnie przedstawi Panu stanowisko organu w zakresie udostępnienia informacji.

 

Komentarz

Będzie wyjątkowo krótki: tylko skrajnie naiwny rodzic pozwoli zaszczepić bezkrytycznie swoje dziecko, jeśli znane będą mu wyniki naszego śledztwa.

 

 

 

JS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY