MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 listopada 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

tree corpse 955073 960 720Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk 684). Projekt dotyczy zmiany zapisów ustawy tak, by była powszechność obowiązku zakrywania ust i nosa

 

Rada Ministrów wydała w tym roku kilka rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ostatnie jest z datą 9 października.

Wszystkie rozporządzenia, jako podstawę ich wydania, wskazują art. 46a i 46b pkt. 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Nie ulega wątpliwości, że w obecnym stanie prawnym, obowiązek zakrywania ust i nosa, zgodnie z ustawą może dotyczyć tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

Więcej: Obowiązek zakrywania ust i nosa, zgodnie z ustawą może dotyczyć tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie (aktualizacja: 12 października)

 

Lewica wyraźnie postanowiła to zmienić

W uzasadnieniu projektu zmiany ustawy czytam: „Będący podstawą art. 46b pkt 4 ustawy o zapobieganiu zakażeń przewiduje obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia jest ogólna i niestety osoby publiczne oraz uznawane przez część społeczeństwa autorytety podważają legalność takich rozwiązań. Coraz więcej osób podnosi, że noszenie maseczek nie jest obowiązkowe, co stwarza zagrożenie epidemiologiczne dla wielu osób”.

 

 

Komentarz

Projekt ustawy nie był poddany konsultacjom społecznym. Nie ma także przywołanych w nim opracowań naukowych potwierdzających, że osoby zdrowe muszą obowiązkowo zakrywać usta i nos, gdyż stwarzają zagrożenie epidemiologiczne. Wnioskodawcy zapewniają, że projekt ustawy jest zgodny z Konstytucją RP.

 

Mam jednak poważne wątpliwości, czy mają rację. Konstytucja wyraźnie stanowi, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

 

Czy zmuszanie osób zdrowych do utraty zdrowia wskutek zakrywania ust i nosa, naprawdę nie narusza zapisów Konstytucji RP? Bo jak słusznie napisała Irena Gumowska w swojej książce „Czy wiesz, co jesz?” jedną z dróg prowadzących do zdrowia jest: ruch na świeżym powietrzu, a więc i dotlenianie.

 

 

 

JW

 

Polecam także:

- Prawda o koronnym przekręcie tysiąclecia. Odszkodowania, nowa Norymberga?

- Oddech i dieta

- Te ćwiczenia zwiększają pojemność płuc

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY