MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 3 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

wilk1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nadal utrzymane zostaną unijne cyfrowe certyfikaty covidowe oraz system Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP)

 

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności ze względu na znaczący spadek liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów spowodowanych SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny złożył wniosek do ministra zdrowia o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. W praktyce oznacza to m.in. zniesienie od 1 lipca obowiązku noszenia maseczek ochronnych w placówkach medycznych – przychodniach i szpitalach.

Najnowsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19, zostały skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak niektóre przepisy będą wciąż obowiązywały. Nadal utrzymane zostaną unijne cyfrowe certyfikaty covidowe oraz system Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP).

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja 2022 r. Wcześniej - od 20 marca 2020 r. - obowiązywał stan epidemii. 5 maja 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec pandemii COVID-19.

.........................................................................................................

 

Wg ministra zdrowia, konieczne jest dalsze funkcjonowanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, które po wprowadzeniu niniejszych zmian staną się Certyfikatami COVID. Z uwagi na zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia do globalnej sieci cyfrowych zaświadczeń zdrowotnych ustanowionej przez Światową Organizację Zdrowia oraz w sprawie tymczasowych ustaleń służących ułatwieniu podróży międzynarodowych w związku z upływem okresu obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1, z późn. zm.), postanowiono o pozostawieniu w mocy tych zaświadczeń, zgodnie z zaleceniami oraz o przystąpieniu do prac na rzecz wypracowania kompleksowych rozwiązań prawnych w kraju.

Do czasu ostatecznych decyzji Komisji Europejskiej i Rady w tej sprawie, postanowiono o zachowaniu dotychczasowych przepisów prawnych dotyczących tej kwestii.

 

 

 

LS

Rzecznik Praw Pacjenta

foto: Pixabay

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY