MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 4 października 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

right 597133 1280Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 kwietnia 2023 r., po raz kolejny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi o konieczność zapewnienia przez przychodnie rodzinne realnej możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z placówką: pacjenci powinni móc bez przeszkód dodzwonić się do rejestracji

 

W 2022 r. Rzecznik prowadził w tej sprawie postępowanie wyjaśniające wobec jednej z przychodni rodzinnych. Ustalił wówczas, że pacjenci mają bardzo ograniczone możliwości nawiązania połączenia z rejestracją tej placówki: odbierano tam jedynie co piąte połączenie.

Pacjenci mieli zatem duże trudności, by zapisać się na wizytę lekarską. W opinii Rzecznika taka praktyka naruszała zbiorowe prawa pacjentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości, co do słuszności wydanej przez Rzecznika decyzji w tej sprawie.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość nawiązania połączenia z rejestracją podstawowej opieki zdrowotnej bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia w tym zakresie – tak jak w omawianej sprawie – są niedopuszczalne i świadczą o stosowaniu przez placówkę medyczną praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.

 

To już kolejny wyrok, w którym sąd podziela stanowisko Rzecznika w tej sprawie.


W 2022r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że niezapewnienie pacjentom realnego kontaktu telefonicznego z przychodnią, narusza prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

 

 

 

LS

RPP

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY