MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

earth 2254769 340W 2018 r. odsetek osób korzystających z Internetu wyniósł 77,5%, tj. o 1,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim, natomiast regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z niego – 74,8%, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r. Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu wyniósł 95,0%, natomiast posiadających internet mobilny – 67,6%

 

Dostęp do Internetu


Powszechny dostęp do Internetu umożliwia komunikację w sferze społecznej, kulturalnej i biznesowej. Znosząc ograniczenia czasowe i geograficzne, wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. W 2018 r. udział podmiotów posiadających dostęp do Internetu wyniósł 95,6%, przy czym najwyższy był on w przedsiębiorstwach dużych (99,6%). Szerokopasmowe łącze stałe posiadało 87,0% przedsiębiorstw, natomiast mobilne – 67,6%.

 

Chmura obliczeniowa


W 2018 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5% przedsiębiorstw, tj. o 1,5 p. proc. więcej niż w 2017 r. Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej zakupowano te, które związane były z udostępnianiem poczty e-mail (7,7% przedsiębiorstw). Większość firm korzystała z usług w chmurze za pomocą serwerów współdzielonych (77,1% przedsiębiorstw korzystających z chmury) lub serwerów dedykowanych (odpowiednio 44,1%).

 

 

 

LS

GUS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY