MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 7 marca 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

girl 1461631 960 720Rząd ogłosił Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, zapewniając o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek. Jako jeden z podmiotów zaangażowanych w program wskazany jest „ekspert”: Polskie Towarzystwo Wakcynologii

 

Ogłoszenie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 zbiegło się w czasie z apelem naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2.

Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów - czytam na początku apelu.

 

Więcej:

Naukowcy i lekarze apelują w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

 

 

Na stronie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zamieszczony jest list otwarty, w którym napisano: Głębokie zaniepokojenie z powodu pojawiania się w przestrzeni publicznej głosów podważających celowość masowych szczepień przeciw COVID-19, a pochodzących od osób, które nie są specjalistami z zakresu chorób zakaźnych, wakcynologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, czy też nauk pokrewnych. Prezentowane w tych wystąpieniach stopnie i tytuły naukowe bez podania posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych mogą wprowadzać w błąd zarówno Władze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i środki masowego przekazu i obywateli naszego kraju.

 

Więcej:

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii ws. masowych szczepień przeciw COVID-19

 

Eksperci od narodowego programu szczepień wyraźnie negują głosy lekarzy poddających w wątpliwość zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19. Warto dodać, że apel naukowców i lekarzy nie jest jedynym głosem krytycznym. Są wręcz takie, które mówią o zaplanowanej i realizowanej zbrodni przeciw ludzkości, która to zbrodnia, wg konstytucji, nie podlega przedawnieniu (art. 43).

 

Za kilka lat przekonamy się, kto miał rację.

 

Dlatego warto poznać nazwiska tych osób, które gwarantują ze strony Polskiego Towarzystwa Wakcynologii bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19.

 

Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, takie otrzymał od nas pytania:

 

- Kto imiennie z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zaangażowany był (i jest) w narodowy program szczepień i gwarantuje, że szczepionki firm: Astra Zeneca, Pfizer/BioNTec, Janssen Pharmaceutica NV/Jahnson&Johnson, CureVac, Moderna - są bezpieczne i skuteczne?

- Jakimi dokumentami wskazanych producentów dysponuje Polskie Towarzystwo Wakcynologii, gwarantując ich skuteczność i bezpieczeństwo?

- Polskie Towarzystwo Wakcynologii powstałe w 2001 roku jest organizatorem konferencji naukowych i szkoleniowych. Czy PTW na przestrzeni tych 19 lat istnienia, korzystało z pomocy firm farmaceutycznych przy organizacji takich konferencji?

Jeśli tak, to jakich i kiedy?

 

Przypomnienie:

Pytania do Ernesta Kuchara, prezesa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii o odpowiedzialność za ewentualne powikłania wskutek szczepień przeciw COVID-19

 

 

Ernest Kuchar taką przysłał odpowiedź:

„Zapytanie prasowe stanowi wniosek o udzielenie informacji publicznej (art. 3a Prawa prasowego), a my jako towarzystwo na prawach stowarzyszenia nie podlegamy temu przepisowi. Proszę dokładnie sprawdzić - z nami można tylko grzecznie i po dobroci. Życzę Pani wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

Pozdrawiam Panią serdecznie,

Ernest Kuchar”.

 

Komentarz

Kuchar nie odpowiedział na zadane pytania. Nie ma żadnego przepisu prawnego (w tym w prawie prasowym), który zabraniałby udzielania wyjaśnień prasie. Tym bardziej że Polskie Towarzystwo Wakcynologii zostało wskazane jako „ekspert” Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, jednocześnie także jako gwarant skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.

I to w sytuacji, gdy część środowiska lekarskiego ostrzega przed tymi szczepieniami.

Ernest Kuchar zasugerował, że odpowiedź może i by była, tylko z naszej strony musiałoby być „grzecznie i po dobroci”. Przy czym prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii nie sprecyzował co rozumie pod tymi pojęciami: pozycja klęcząca, czołganie, błaganie, całowanie po rękach, prezent, inne?

Bo widać - samo przysłanie pytań to nie jest „grzecznie i po dobroci”.

 

Myli się Kuchar, że z naszej strony nie było grzecznie. Było jak najbardziej, w dodatku pytania zadane były w interesie szeroko rozumianego interesu społecznego.

.............................................................................

 

I uwaga ogólna. Grzecznie, miło i po dobroci to może nie być dla wielu osób ze strony odpowiednich organów, gdyby potwierdziły się w przyszłości (w ciągu kilku miesięcy lub lat) przypuszczenia części lekarzy, że szczepionka przeciw COVID-19 powoduje poważne powikłania, że był to jednak eksperyment medyczny. A w tym wypadku wydaje się, że odpowiednie uregulowania już są, chociażby Kodeks norymberski, który przytaczamy za Wikipedią:

Kodeks norymberski – kodeks etyczny sformułowany w 1947 roku przez aliancki Trybunał Wojskowy, w którym podano 10 zasad dopuszczalności doświadczeń na ludziach (w tym badań nad wpływem nowych leków na ustrój człowieka). Kodeks powstał po serii procesów lekarzy, zbrodniarzy hitlerowskich, sądzonych w Norymberdze.

 

W stan oskarżenia zostały postawione 23 osoby w tym 20 lekarzy, z których jedna osoba okazała żal i współczucie ofiarom eksperymentów medycznych. W ciągu 139 dni posiedzeń sądu, 133 przeznaczono na prezentację dowodów, zaprezentowano 32 świadków oskarżenia i 53 świadków obrony. Spośród 23 oskarżonych, siedmiu otrzymało karę śmierci przez powieszenie, siedmiu zostało uniewinnionych, pozostałych skazano na kary od 10 do 20 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienie wolności.

 

Zasady:

 

1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.

2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków.

3. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach eksperymentów na zwierzętach oraz znajomości historii choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu.

4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia czy obrażeń fizycznych i psychicznych.

5. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała; z wyjątkiem takich eksperymentów, w których lekarz eksperymentator przeprowadza go również na sobie.

6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości.

7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie udogodnienia w celu ochrony uczestnika przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, niepełnosprawności lub śmierci.

8. Eksperyment powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Wymagany jest najwyższy poziom umiejętności i staranności na wszystkich etapach eksperymentu. z 9. W trakcie eksperymentu uczestnik powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.

10. W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być przygotowany do zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciu o swe kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika.

Zasady te, zwłaszcza wymóg dobrowolności, zostały przejęte przez prawo międzynarodowe.

 

Więcej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_norymberski

 

 

 

 

JS

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY