MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z zapytaniem, jak wygląda obecna sytuacja epidemiczna związana z COVID-19. Wcześniej, RPO dał się poznać jako gorący zwolennik wszelkich obostrzeń

 

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informuje, że w związku z ciągłą obecnością wirusa SARS-CoV-2, a także zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym oraz związanymi z tym chorobami sezonowymi, resort zdrowia podejmuje odpowiednie przedsięwzięcia zaradcze oraz stałe działania w zakresie monitorowania sytuacji epidemicznej.

 

Zwraca uwagę, że najlepszą drogą do przezwyciężenia pandemii są bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 i przedstawia działania podejmowane w związku z szczepieniem Polaków drugą dawką przypominającą szczepionki. Przypomina również, że w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadzono szereg rozwiązań, aby przygotować system opieki zdrowotnej na ewentualny wzrost zachorowań i hospitalizacji związanych z wirusem SARS-CoV-2 - w tym rozbudowę i modernizację infrastruktury budowlanej i sprzętowej.

 

Na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19, a także w celu wsparcia podmiotów przed ewentualną kolejną falą epidemii, prowadzone są działania finansowane z funduszy europejskich: z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, z 16 programów regionalnych. Oprócz funduszy europejskich, Ministerstwo Zdrowia w ramach walki z COVID-19 realizuje zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z ww. Funduszu wspierają realizację zadań budowlanych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla podmiotów pełniących strategiczną rolę w walce z COVID-19.

 

Minister Zdrowia podkreśla też, że śledząc aktualną sytuację epidemiczną na bieżąco monitoruje stany magazynowe produktów leczniczych stosowanych w przypadku COVID-19, przeznaczonych do dystrybucji za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych bezpośrednio do podmiotów leczniczych.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną COVID-19 w Polsce na podstawie dostępnych danych i pozostaje w stałej gotowości do podejmowania działań adekwatnych do danej sytuacji. Zasady prowadzenia nadzoru epidemiologicznego są określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych procedurach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Jako uzupełnienie systemu nadzoru Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą program sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2. W sposób ciągły podejmowane są działania w celu pozyskiwania materiału do badań oraz na bieżąco dostosowywana jest liczba sekwencjonowanych prób do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Resort informuje, że utrzymywana jest zdolność Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podejmowania działań na wypadek wystąpienia fali zachorowań skutkującej koniecznością ponownego wprowadzenia wybranych nakazów, zakazów i obostrzeń.

Na bieżąco prowadzona jest analiza potrzeb i dostosowanie zakresu i liczby prowadzonych kontroli przestrzegania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w zależności od sytuacji epidemiologicznej, stanu prawnego oraz innych uwarunkowań.

 

- Pomimo zniesienia większości nakazów i zakazów, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadal prowadzą intensywne działania przeciwepidemiczne, w tym mające na celu monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, a także pozostają do dyspozycji na wypadek konieczności szybkiego wdrożenia działań w przypadku podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu wybranych obostrzeń na terenie kraju - podsumowuje wiceminister zdrowia.

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY