MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 3 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Polityka

clause 2546124 340Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podjął interwencję w sprawie postępowań wszczynanych przez Rzecznika Praw Pacjenta przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży tzw. medycyny komplementarnej

Czytaj więcej...

babyZdaniem Rzecznika Praw Pacjenta odgórna, przymusowa separacja matek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od ich nowonarodzonych dzieci, bez uwzględnienia decyzji matki, narusza zbiorowe prawa pacjentów

Czytaj więcej...

scandal 230906 640Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zakontraktowanie części szczepionek przeciw COVID-19 o szacunkowej wartości 8,4 mld zł, spośród 13,9 mld zł wszystkich zakontraktowanych szczepionek. GIF nie podjął działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano 117 600 dawek takich szczepionek.

Czytaj więcej...

euro banknotes 4073891 960 720Chaos, brak jawnych i przejrzystych procedur oraz nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi – tak w skrócie NIK opisuje wydatkowanie ogromnych pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski interwencyjne od przedsiębiorców, w stosunku do których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje obniżające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które następnie zostały przez sądy powszechne utrzymane w mocy

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY