MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

młotekProkuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 34 osobom, w tym członkom zorganizowanej grupy przestępczej

 

Grupa ta działała w latach 2009 - 2011 w Bydgoszczy, Toruniu oraz na terenie innych miejscowości w kraju. Na jej czele stał Henryk L. oraz Marcin B. Celem tej grupy było popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentom oraz przestępstw skarbowych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzono od 2011 roku. Do organów ścigania wpłynęło wówczas zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wymuszenia od jednego z pokrzywdzonych comiesięcznego haraczu w kwocie 450 tysięcy złotych.

 

Co zarzucono oskarżonym

W efekcie śledztwa przeprowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na objęcie aktem oskarżenia 34 osób. Przedstawiono im łącznie ponad 200 zarzutów.

 

Dotyczą one zarówno udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i dopuszczenia się szeregu przestępstw związanych między innymi z:

fikcyjnym, tzw. karuzelowym, obrotem towarami objętymi podatkiem VAT i w efekcie narażenia podatku na uszczuplenie w znacznych kwotach,

oszustwami na szkodę instytucji finansowych, głównie banków i firm leasingowych,

poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji finansowo-księgowej, w operatach szacunkowych oraz podrabianiem dokumentów, jak również posługiwaniem się takimi dokumentami przy wyłudzaniu kredytów oraz innego rodzaju wsparć finansowych,

tak zwanym praniem brudnych pieniędzy,

udzielaniem korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, między innymi lekarzom wystawiającym zaświadczenia o niezdolności do pracy oraz zaświadczenia potwierdzające niemożność stawienia na wezwanie organów prowadzących postępowania karne oraz ich przyjmowaniem przez te osoby,

utrudnianiem prowadzonych postępowań karnych, w tym składaniem fałszywych zeznań.

 

Kolejna decyzja kończąca sprawę

Skierowany właśnie do Sądu akt oskarżenia jest kolejną decyzją procesową kończącą postępowanie prowadzone w sprawie tej zorganizowanej grupy przestępczej. Począwszy od 2012 roku prokuratura sukcesywnie kierowała do Sądu akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących.

W sprawie tej łącznie skazanych zostało już kilkanaście osób.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY