MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2071539 340Prokurator zastosował konfiskatę rozszerzoną i przepadek przedsiębiorstwa niestanowiącego własności sprawcy. Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się uprawą środków odurzających w postaci ziela konopi (marihuany) w celu wprowadzenia ich do obrotu

 

Zarzuty przedstawiono 3 podejrzanym: Markowi K., Krzysztofowi S. oraz Markowi F. Na wniosek prokuratury wszyscy podejrzani są tymczasowo aresztowani do 4 września 2017 roku.

 

Majątek sprawcy został zabezpieczony

W sprawie tej wobec podejrzanego Marka K. prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 par. 2 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej. Ponadto, na podstawie art. 44a par. 2 kodeksu karnego, wobec podejrzanego prokurator zastosował przepadek przedsiębiorstwa niestanowiącego własności sprawcy.

 

Prokurator dokonał zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości w postaci samochodów o łącznej wartości 40 tysięcy złotych, zajęcie środków finansowych w wysokości 8 tysięcy złotych i 330 Euro oraz poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości o wartości 7 milionów 600 tysięcy złotych i obciążenie jej hipoteką przymusową do kwoty 1 miliona 180 tysięcy złotych.

 

Zastosowane przez prokuratora zabezpieczenia majątkowe zostały dokonane na poczet grożącego podejrzanemu przepadku korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionego przestępstwa, na poczet grożącej mu kary grzywny oraz na poczet środka kompensacyjnego w postaci nawiązki. Na poczet przepadku korzyści uzyskanych przez sprawcę zabezpieczono przedsiębiorstwo niestanowiące jego własności, które służyło do popełnienia przestępstwa.

 

- W interesie społecznym jest, aby odpowiedzialność sprawców określonego rodzaju groźnych przestępstw nie ograniczała się do odbycia kary, ale aby nie mogli oni również korzystać z majątku zdobytego w drodze przestępczej, a tym samym, aby pozbawieni byli podstaw finansowych do kontynuowania działalności przestępczej – mówił przy wprowadzaniu w życie nowych przepisów Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

 

Na mieniu pozostałych podejrzanych - Krzysztofa S. i Marka F. – prokurator także zastosował zabezpieczenie majątkowe. Zabezpieczenia zostały dokonane poprzez zajęcie pieniędzy w łącznej kwocie 2 tysiące 620 złotych.

 

Faktycznym właścicielem spółek był podejrzany

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany Marek K. na terenie posesji położonej w miejscowości Chybie na dwóch kondygnacjach budynku przemysłowego po dawnej cukrowni uprawiał przeszło 2 tysiące 600 krzaków konopi innych niż włókniste. Zabezpieczona uprawa stanowiła co najmniej trzeci cykl produkcyjny. Zabezpieczone specjalistyczne przyrządy i narzędzia służące do uprawy konopi, a także znaczna ilość zabezpieczonych roślin oraz wyprodukowanych już środków, świadczy o niezwykle zaawansowanym procesie technologicznym. Zarówno budynek, jak też teren działki, były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzenia nielegalnej uprawy konopi.

 

Nieruchomość, na terenie której była prowadzona przemysłowa produkcja narkotyków, została nabyta przez jedną ze spółek. Jej prokurentem jest podejrzany Marek K., zaś 51 ze 100 udziałów posiada jego 19 - letnia córka Kinga K. Jest ona zarazem prezesem i jedynym członkiem zarządu spółki. Głównym przedmiotem działalności tej spółki, zgodnie z KRS, jest magazynowanie i przechowywanie towarów.

 

Podejrzany Marek K. jest również prokurentem innej spółki, w której właścicielem wszystkich udziałów jest jego córka Kinga K. Spółka ta jest właścicielem samochodu Fiat Ducato, który wykorzystywany był przy uprawie konopi.

Ustalenia te pozwoliły na przyjęcie, że rzeczywistym właścicielem udziałów obydwu spółek jest podejrzany Marek K., zaś jego córka Kinga K., wskazana jako udziałowiec tych spółek, miała spowodować ukrycie faktycznego właściciela, którym był jej ojciec. Deklarowana w KRS działalność tych spółek była jedynie pozorowana. Ich głównym celem było ukrycie oraz ułatwienie faktycznej działalności przestępczej podejrzanego Marka K.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY