prawo o zgromadzeniachHFPC przygotowała praktyczny przewodnik po Prawie o zgromadzeniach, w którym znajdują się podstawowe informacje o rodzajach zgromadzeń, różnicach w możliwości ich organizowania i terminach zgłaszania, a także zasadach uczestniczenia w zgromadzeniu i uprawnieniach policji wobec uczestników

 

Nowa Ustawa – Prawo o zgromadzeniach weszła w życie w połowie października 2015 r., jednak od tamtej pory została gruntownie znowelizowana. Zmiany z grudnia 2016 r. wprowadziły m.in. nową kategorię zgromadzeń – cykliczne, którym przyznano bezwzględne pierwszeństwo wobec zgromadzeń zwykłych i uproszczonych. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne zorganizowanie kontrdemonstracji w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

 

Przewodnik szczegółowo opisuje każdy typ zgromadzenia: zwykłe, cykliczne, uproszczone oraz spontaniczne. Zawarte zostały w nim wskazówki, jak można zorganizować zgromadzenie, czy może ono zostać zakazane i na jakiej podstawie może dojść do rozwiązania zgromadzenia.

 

Ponadto publikacja zawiera praktyczne informacje, jakie prawa przysługują uczestnikom zgromadzeń, czego nie można robić podczas tego typu wydarzeń i jakie są kompetencje policji względem obecnych na zgromadzeniu, z wyszczególnieniem wylegitymowania, przyznania mandatu oraz zatrzymania.

 

 

 

LS

HFPC