MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

krakow 1526667 3404 października Zbigniew Ziobro powołał zespół, który zajmie się wyjaśnianiem spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości położonych w Krakowie. W skład zespołu wchodzi 7 prokuratorów z regionu krakowskiego oraz 2 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Lustracja zakończonych postępowań

Powołanie zespołu to skutek lustracji spraw karnych dotyczących krakowskich nieruchomości, które zakończyły się postanowieniami o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu, a także związanych z nimi spraw cywilnych. Na polecenie Prokuratora Generalnego została ona przeprowadzona w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie.

 

- Lustracja ta pokazała, że, podobnie jak w Warszawie, także w Krakowie mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzania nieruchomości. Można przypuszczać, że to jednak tylko część spraw związana z działalnością przestępczą. Całość tej wielkiej przestępczej działalności może rosnąć, bowiem składane zawiadomienia nie kończyły się rzetelnymi śledztwami i stawianiem winnych przed sądem, które w konsekwencji dałyby podstawy do odzyskania nieruchomości przez Skarb Państwa, czy właścicieli prywatnych – uważa Zbigniew Ziobro.

 

Łącznie w ramach lustracji badaniem objęto 80 postępowań, w tym 68 spraw karnych i 12 spraw dotyczących postępowania cywilnego.

 

Z badanych sprawach nieprawidłowości wykazano w 12 sprawach karnych dotyczących 19 nieruchomości położonych w Krakowie:

1. przy ul. Dietla 9,

2. przy ul. Łobzowskiej 6,

3. przy ul. Sarego 22,

4. przy ul. Sarego 24,

5. przy ul. Sarego 26,

6. przy ul. Grodzkiej 12,

7. przy ul. Skałecznej 1,

8. przy ul. Skałecznej 3,

9. przy ul. Skałecznej 5,

10. przy ul. Starowiślanej 41,

11. przy ul. Starowiślanej 43,

12. przy ul. Szujskiego 1,

13. przy ul. Św. Tomasza 9,

14. przy ul. Św. Wawrzyńca 3,

15. przy ul. Św. Wawrzyńca 5,

16. przy ul. Św. Wawrzyńca 9,

17. przy ul. Św. Wawrzyńca 16,

18. przy ul. Wrzesińskiej 7,

19. przy ul. Zyblikiewicza 14.

 

- Na moje polecenie wszystkie przedwcześnie zakończone postępowania dotyczące tych nieruchomości zostały podjęte i będą kontynuowane – poinformował Prokurator Generalny. Dodał, że prokuratorzy i funkcjonariusze Policji wchodzące w skład powołanego dziś zespołu będą podejmowali działania zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich osób winnych wyłudzeń i nadużyć. Będą oni podejmowali także wszelkie działania pozakarne, w tym natury cywilnej oraz administracyjnej, aby móc odzyskać z rąk przestępców działających na terenie Krakowa wszystkie możliwe jeszcze do odzyskania nieruchomości.

 

Praca sędziów zostanie zbadana

W toku prowadzonych śledztw badane będą również wątki dotyczące działania krakowskich sądów.

- Wiele wskazuje na to, że podobnie jak miało to miejsce w Warszawie, także w Krakowie, sędziowie, często w sposób bardzo pochopny, podejmowali swoje decyzje na podstawie dokumentów przedkładanych, w naszej ocenie, prawdopodobnie przez oszustów – powiedział Zbigniew Ziobro.

 

Prokurator Generalny poinformował ponadto, że badany będzie również wątek dotyczący zaniechań Ministerstwa Finansów. Urzędnicy tego resortu mieli bowiem obowiązek doprowadzenia do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

Nadzór Prokuratury Krajowej

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z reprywatyzacją nieruchomości na terenie Krakowa nadzorowane są przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

 

W najbliższym czasie Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej zbada wszystkie sprawy dotyczące krakowskich nieruchomości i objęte lustracją, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Natomiast w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej aktualnie zarejestrowanych jest 12 spraw dotyczących przejmowania nieruchomości położonych w Krakowie. Osiem z nich dotyczy aspektów z zakresu prawa administracyjnego, zaś 4 dotyczą kwestii cywilistycznych.

 

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY