MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

light bulbs 1125016 340Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klienta HFPC – obywatela Tadżykistanu – który 1 lutego 2017 r. na granicy w Medyce chciał złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Straż Graniczna wniosku od niego nie przyjęła i, wyłącznie na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza, wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski

 

Wyrok WSA

W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że sama notatka służbowa, wskazująca na to, że cudzoziemiec chce wjechać do Polski w celach ekonomicznych jest niewystarczającym dowodem do stwierdzenia motywu wjazdu. WSA – podobnie jak w sprawie klientki HFPC, która próbowała się ubiegać o ochronę międzynarodową na przejściu w Terespolu – orzekł, że w takich sytuacjach musi zostać sporządzony protokół, pod którym znajdzie się podpis cudzoziemca, co będzie stanowić potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych w dokumencie.

 

„To kolejny ważny wyrok dotyczący dostępu cudzoziemców do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Liczymy na to, że wyrok ten wpłynie na praktykę działania funkcjonariuszy Straży Granicznej na polskich przejściach granicznych. Mamy nadzieję, że w skutek tego orzeczenia wnioski cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej będą odpowiednio dokumentowane i przyjmowane” – mówi Daniel Witko, prawnik reprezentujący HFPC przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

 

Podobne sprawy, a różne rozstrzygnięcia

Dotychczas wyłącznie w 1 z 3 skarg złożonych do WSA na decyzje o odmowie wjazdu na granicy wydanych wobec klientów HFPC deklarujących wolę ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej, WSA oddalił skargę. Oddalona przez WSA skarga dotyczyła także obywatela Tadżykistanu, który dnia 1 lutego br. na granicy w Medyce chciał złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, a którego na granicy reprezentował prawnik HFPC. 

 

- Orzeczenie WSA jest dla nas także istotne z punktu widzenia stabilności orzekania. Liczymy na to, że interpretacja przepisów w zakresie postępowania o odmowie wjazdu na granicy Polski przez sądy administracyjne się ukształtuje i ustabilizuje. Przed nami są bowiem jeszcze 2 kolejne rozprawy dotyczące decyzji o odmowie wjazdu wydanych na granicy Polski wobec obywateli Tadżykistanu dnia 1 lutego 2017 r. – powiedział r.pr. Jacek Białas reprezentujący cudzoziemca pro bono przed WSA.

 

HFPC przystąpiła do sprawy przez WSA jako organizacja społeczna.

 

 

 

MS

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY