MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 marca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

dentist 748154 340Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzania środków pieniężnych z Narodowego Funduszu Zdrowia. wczoraj zatrzymano Krzysztofa B. – lekarza stomatologa prowadzącego działalność w Inowrocławiu

 

 

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prokurator ogłosił mu zarzuty popełnienia 7109 przestępstw.

 

Krzysztof B., prowadząc działalność gospodarczą w postaci Przychodni Stomatologicznej w Inowrocławiu i posiadając zawarte umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenia stomatologicznego, poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentów.

 

Wykazywał on świadczenia stomatologiczne niewykonane w ramach finasowania przez NFZ, po czym wykazywał tych pacjentów w raportach statystycznych stanowiących dokumenty rozliczeniowe. Następnie drogą elektroniczną przesłał on te dokumenty do NFZ. W ten sposób podejrzany uzyskiwał nienależną refundację za leczenie.

 

Swoje przestępcze zachowania Krzysztof B. podejmował w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W okresie od stycznia 2006 roku do końca 2014 roku podejrzany lekarz stomatolog doprowadził Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 712 tysięcy 525 złotych.

 

Prokurator zarzucił Krzysztofowi B. popełnienie 7109 czynów wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 271 par. 3 kodeksu karnego i z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego stomatolog nie przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował nieizolacyjnie środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

 

Z uwagi na wysokość szkody zastosowano również zabezpieczenie majątkowe w łącznej kwocie 340 tysięcy złotych. Na kwotę tę składają się ruchomości w postaci pojazdów i sprzętu elektronicznego, a także pieniądze w kwocie 140 tysięcy złotych oraz 4350 Euro oraz zabezpieczenie na nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, którego szacunkowa wartość wynosi 130 tysięcy złotych.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY