MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 17 marca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

press 2333329 340W zeszłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego zmieniającą m.in. regulację autoryzacji wypowiedzi prasowej. Nowela ma na celu dostosowanie prawa do wytycznych ETPC z wyroku Wizerkaniuk przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie przez Polskę wolności słowa

 

Co się zmieni?

 

Po pierwsze dziennikarz będzie musiał poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji przed udzieleniem wypowiedzi (wcześniej nie było takiego obowiązku). Jeśli wówczas osoba udzielająca wypowiedzi zażąda przedstawienia wypowiedzi do autoryzacji (musi to zgłosić dziennikarzowi niezwłocznie po otrzymaniu od niego informacji o prawie do autoryzacji), dziennikarz – tak jak dotychczas – ma obowiązek jej to umożliwić. Dotyczy to tylko cytatu, który dziennikarz będzie chciał wykorzystać w opublikowanym materiale.

 

Istotną zmianą jest wprowadzenie ram czasowych na udzielenie autoryzacji. Rozmówca powinien jej dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 6 godzin w przypadku dzienników i 24 godzin w przypadku czasopism, chyba że strony umówią się inaczej. Terminy te zaczynają biec od chwili przekazania przez dziennikarza „w sposób wzajemnie uzgodniony” tekstu do autoryzacji, tak aby rozmówca mógł się zapoznać z jego treścią. Po uzyskaniu autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, dziennikarz ma prawo ją opublikować. Te zasady wynikają z art. 14 a i 49 b prawa prasowego.

 

 

MS

HFPC

 

aut1 457x457

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY