MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

pinocchio 2917652 340Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie oszustw polegających na zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, telemedycznych oraz sprzedaży energii elektrycznej głównie z osobami starszymi, na niekorzystnych warunkach ekonomicznych, przy wykorzystaniu do tego działalności podmiotów agencyjnych

 

Zakres śledztwa jest bardzo szeroki i obejmuje kilkanaście tysięcy pokrzywdzonych. Do tej pory przedstawiono zarzuty 30 przedstawicielom podmiotów agencyjnych, współpracujących z sześcioma spółkami telekomunikacyjnymi.

 

Pierwsze zarzuty dla członków zarządów spółki realizującej świadczenia medyczne

5 grudnia prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Płocku ogłosili postanowienia o przedstawieniu zarzutów byłym członkom zarządu Polskiego Centrum Telemedycznego sp. z o.o. Chodzi o Łukasza Ł. i Mariusza L., którym prokurator zarzucił oszustwa i usiłowania oszustw (art. 13 par. 1 kodeksu karnego i art. 286 par. 1 kodeksu karnego).

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku złożył w Sądzie Rejonowym w Płocku wnioski o zastosowanie wobec Łukasza Ł. i Mariusza L. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

 

7 grudnia został zatrzymany prezes zarządu Polskiego Centrum Telemedycznego sp. z o.o. Michał A., celem doprowadzenia do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Zostaną przeprowadzone przez prokuratora czynności polegające na ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z Łukaszem Ł. i Mariuszem L. (przestępstwo oszustwa i usiłowania oszustw – art. 13 par. 1 kodeksu karnego i art. 286 par. 1 kodeksu karnego) oraz przesłuchaniu w charakterze podejrzanego.

 

Są to pierwsze zarzuty wobec członków zarządu spółki mającej świadczyć usługi telemedyczne, która zawarła łącznie 5.564 umów z klientami indywidualnymi wprowadzając w ich błąd przede wszystkim w zakresie możliwości realizacji umów o świadczenie usług telemedycznych.

Pokrzywdzonym, głównie osobom starszym, spółka oferowała usługi medyczne, których nie była w stanie wykonywać.

 

600 osób pokrzywdzonych

Obecnie sformułowane zarzuty obejmują ponad 600 osób pokrzywdzonych, którzy łącznie przekazali na rzecz spółki ponad 50 tysięcy złotych. Kwota szkody ulegnie znaczeniu zwiększeniu, po weryfikacji wszystkich pozostałych ponad 5 tys. umów i danych pokrzywdzonych. Wstępne szacunki zakładają, że łącznie od pokrzywdzonych przedstawiciele spółki Polskie Centrum Telemedyczne sp. z o.o., wyłudzili kwotę ponad 500.000 zł. i usiłowali wyłudzić ok. 8 milionów złotych. Sprawa pozostaje pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

 

Działania pozakarne na rzecz pokrzywdzonych

W kwietniu Prokurator Okręgowy w Płocku powołał w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zespół prokuratorów (trzyosobowy), którego celem jest podjęcie czynności pozakarnych przed sądami cywilnymi, w szczególności zmierzających do stwierdzenia nieważności umów zawieranych przez pokrzywdzonych. Sprawy prowadzone przez zespół zostały objęte zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Zespół ten zarejestrował 237 spraw, zakończył 130 spraw. W 11 sprawach prokurator zgłosił udział na podstawie art. 60 kodeksu postępowania cywilnego, wniósł 7 powództw o stwierdzenie nieważności umów (1 z nich został uwzględniony). Ponadto w 17 sprawach są przygotowywane kolejne pozwy.

 

Prokuratura nawiązała również współpracę z Miejskimi i Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów w całym kraju celem podjęcia przez nich działań w oparciu o art. 633 kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY