MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money laundering 462674 340Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Ustalono, że od 2015 roku użytkownicy szeregu serwisów internetowych o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl oraz innych, które służyły do tzw. optymalizacji podatkowej, sprzedawali podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące niemające miejsca transakcje

 

Służyły one nabywcom tzw. pustych faktur do zaniżenia odprowadzanego do skarbu państwa podatku od towarów i usług oraz dochodowego.

 

Środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, sprawcy wpłacali na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na krypto walutę - BTC i gromadzone w portfelu bitcoin następnie transferowane były w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających. Czynności te miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

 

Ujawniono również proceder tzw. karuzeli podatkowej związanej z wystawianiem pustych faktur. Uczestniczyły w niej spółki generujące fikcyjny łańcuch transakcji związany z obrotem autorskim oprogramowaniem komputerowym w celu uzyskania zwrotu podatku VAT.

 

Usługi wykazywane w fakturach nie były wykonywane

Przeprowadzone czynności śledcze doprowadziły do ustalenia osoby, która, będąc użytkownikiem serwisów internetowych o adresach: www.sprzedamkoszty.com.pl i inne, sprzedawała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nie mające miejsca transakcje.

Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez B2BNet Sp. z o.o. nie były w rzeczywistości wykonywane. Pomimo tego zostały wystawione dokumenty potwierdzające ich wykonanie – faktury VAT. Konsekwencją tych czynności była tzw. optymalizacja kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrahenci spółki B2BNet sp. z o.o. zaniżali należny podatek VAT podlegający wpłacie do właściwych urzędów skarbowych, podatkiem naliczonym wynikającym z fikcyjnych transakcji.

 

Podejrzanym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw

W sprawie tej w 2016 roku przedstawiono zarzuty 11 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur.

Kolejne trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder zostały zatrzymane 12 grudnia 2017 roku. Agnieszka K., Magdalena S. i Artur B. byli przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy nabywali tzw. puste faktury.

 

Po doprowadzeniu zatrzymanej trójki do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one używania dokumentów poświadczających nieprawdę (art. 273 kodeksu karnego), poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 3 kodeksu karnego), nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości), a także przestępstw skarbowych w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 37 par. 1 pkt 2 i 5 kodeksu karnego skarbowego) – oszustw podatkowych (art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego) i naruszenia procedury rachunkowej (art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).

 

Ze swoich przestępczych czynów sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu, co wpływa na wyższy wymiar kary (art. 65 par. 1 kodeksu karnego).

 

Kiedy można skorzystać z klauzuli niekaralności

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, wyrazili czynny żal oraz wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

Wobec dwójki z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozór Policji oraz poręczenie majątkowe. Wobec podejrzanego Artura B. prokurator zastosował dodatkowo zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu informuje, że przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tzw. pustych faktur, jeśli skorygują złożone deklaracje podatkowe i zapłacą zaległe należności skarbowe, mogą skorzystać z tzw. klauzuli niekaralności.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY