MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 lipca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

bullying 2775272 340Wydział II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu nadzoruje postępowanie w sprawie oszustw, których skutkiem było przeniesienie własności nieruchomości

 

Ustalono, że na terenie Poznania i okolic działa zorganizowana grupa przestępcza, która ma na celu popełniania przestępstw polegających na wprowadzaniu osób fizycznych w błąd i wyzyskiwaniu ich błędu co do celu podejmowanych czynności prawnych, co z kolei doprowadziło pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a mianowicie - przekazaniu własności nieruchomości.

 

Czyny zabronione były dokonywane według tego samego schematu, przy wykorzystaniu założonych spółek prawa handlowego, poprzez zamieszczanie ogłoszeń o udzielaniu pożyczek lub kredytów dla osób, które nie mogły skorzystać z ofert banku.

Zabezpieczeniem były prawa własności nieruchomości, które były wnoszone jako udziały do spółek. Po uzyskaniu możliwości dysponowania nieruchomością, była ona sprzedawana wbrew woli i niejednokrotnie wiedzy pokrzywdzonych, który w zamian otrzymywali tylko niewielkie wsparcie finansowe.

 

W dniu 11 grudnia 2017r. zatrzymano 5 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej w sposób wyżej opisany oszustwa. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

 

Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wobec 3 osób podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, wobec 2 podejrzanych skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

 

 

 

LS

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY