MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 21 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

 

Operatu szacunkowego komornik nie wydał

 

Komornik sądowy Grzegorz Obrzud prowadzi egzekucję z majątku Andrzeja C., między innymi z jego nieruchomości położonej w Oleśnicy (dom jednorodzinny).

komornik-odmowil-wydania-dokumentow-foto-male

W dniu 25 września br. komornik dokonał opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości. Podczas tej czynności Andrzej C. oświadczył, że nie zgadza się z dokonanym opisem i oszacowaniem i wniesie skargę do sądu (uważa, że wycena jest drastycznie zaniżona). Poprosił także o jeden operat szacunkowy.

Ku jego zaskoczeniu komornik wręczył mu tylko protokół opisu i oszacowania, odmówił natomiast wydania operatu szacunkowego.

Pismem z dnia 2 października pan Andrzej złożył w sądzie skargę na dokonany przez komornika opis i oszacowanie.

W skardze napisał między innymi:

Nie jestem w stanie przesłać uzasadnienia skargi, gdyż komornik sądowy, wbrew prawu, pozbawił mnie możliwości skutecznej obrony. Odmówił mi wydania operatu szacunkowego.

Pismem z dnia 27 września br. po raz drugi wezwałem komornika do wydania mi operatu.

Po otrzymaniu operatu szacunkowego prześlę uzasadnienie skargi.

 

We wspomnianym piśmie do komornika z 27 września dłużnik napisał:

Po raz drugi wnoszę (po raz pierwszy wnosiłem podczas opisu i oszacowania) o wydanie mi ksera operatu szacunkowego.

Brak operatu szacunkowego uniemożliwia mi skuteczne zaskarżenie dokonanej czynności - opisu i oszacowania.

Komornik powinien działać zgodnie z prawem. Art. 9, zdanie 2 kpc strony, stanowi, że uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. W myśl art. 13 § 2 kpc przepis ten znajduje również zastosowanie do innych rodzajów postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego, w tym również do postępowania egzekucyjnego.

 

Kserokopii operatu komornik też nie wyda

 

Pismem z dnia 10 października br. komornik po raz drugi odmówił wydania operatu szacunkowego.

Grzegorz Obrzud tak uzasadnił odmowę:

Odnosząc się do wniosku w zakresie wydania kserokopii operatu szacunkowego należy odmówić wydania ww. dokumentu na podstawie pkt 5 ust. 4 ww. operatu "Operat szacunkowy nie może być publikowany w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji".

 

Co dalej?

 

Sąd w Oleśnicy wezwał skarżącego do przesłania uzasadnienia skargi (I Co 2333/12).

Dłużnik ma 7 dni na wykonanie polecenia sądu.

- Wniosę o dodatkowy termin do złożenia uzasadnienia - mówi rozżalony pan Andrzej.

Poproszę także prezesa sądu o pomoc. Bez operatu szacunkowego nie mam żadnych możliwości merytorycznego uzasadnienia skargi - dodaje.

 

Tematem wydawania dokumentów przez komorników zajmowaliśmy się już nie raz.

W artykule "KOMORNIK NIE MOŻE ODMÓWIĆ WYDANIA KSEROKOPII DOKUMENTÓW" zacytowaliśmy wypowiedź rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości Joanny Dębek:

"W konkluzji nasuwa się wniosek, że komornicy mają obowiązek sporządzania i wydawania stronom na ich wniosek kserokopii dokumentów, natomiast brak jest podstawy prawnej do pobierania za tę czynność opłaty kancelaryjnej".

 

Jan Wels

 

więcej:  komornik nie może odmówić wydania kserokopii dokumentów

 

Komornik-odmowi-wydania-operatu-szacunkowego-skan-male

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY