MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 8 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

INTERWENCJA

polePan Zenon z Lublina jest zainteresowany nabyciem gruntów rolnych na licytacji komorniczej. Czytelnik nie jest rolnikiem, egzekucja z nieruchomości, której nabyciem jest zainteresowany, została wszczęta w 2015r., jednak licytacja ma odbyć się dopiero w grudniu tego roku

 

Komornik nie potrafił odpowiedzieć mu jednoznacznie na pytanie:

Czy obecnie (po 30 kwietnia) na licytacji nieruchomości ziemię rolną może nabyć jednak każdy, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed 30 kwietnia br.? Czy w takich wypadkach nie obowiązuje obostrzenie, że nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny.

 

Czytelnik poprosił więc redakcję o wyjaśnienie tego problemu prawnego. Wczoraj zaprezentowałem stanowisko rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej. Zgodnie z nim, po 30 kwietnia pan Zenon jako nie rolnik nie może nabyć gruntów rolnych na licytacji komorniczej.

 

Więcej:

Czy nie rolnik może po 30 kwietnia br. nabyć nieruchomość rolną na licytacji komorniczej (1)

 

Dzisiaj otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Iwona Chromiak z biura prasowego ministerstwa potwierdziła wczorajsze wyjaśnienia rzecznika prasowego komorników:

 

"Odpowiadając na pytanie dotyczące ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Wskazana na wstępie ustawa dokonała zmiany m.in. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.), poprzez dodanie przepisu art. 2a ust. 1, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej - poza wyjątkami wskazanymi w ustawie - może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jednocześnie w art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. zawarty został przepis przejściowy stanowiący, że: „do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”.

Wskazanymi w tym przepisie ustawami są: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Z uwagi, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie odbywa się na podstawie żadnej z wymienionych w art. 12 ustaw, stąd też w przypadku, gdy postępowanie to zostało wszczęte również przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. (tj. przed 30 kwietnia br.) przy sprzedaży nieruchomości rolnej w drodze licytacji komorniczej zastosowanie będą miały przepisy art. 2a.".

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY