MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  14 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

girl 3141445 340Jedna z prokuratur rejonowych w okręgu gdańskim prowadzi postępowanie dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonej groźbami do obcowania płciowego oraz znęcania się nad nią. Jako sprawcę czynów kobieta wskazała swojego pracodawcę

 

Zgodnie z procedurą karną prokurator wniósł o przesłuchanie pokrzywdzonej przed Sądem. Przed wyznaczonym terminem przesłuchania z kobietą skontaktował się radca prawny jej pracodawcy. W zamian za założenie zeznań o treści pozwalającej uniknąć pracodawcy odpowiedzialności karnej, radca prawny zaproponował jej kwotę 200 tysięcy złotych.

 

W grudniu 2017 roku kobieta spotkała się z trzema osobami. W trakcie spotkania przekazano jej 20 tysięcy złotych. Została ona pouczona o treści zeznań, jakie ma złożyć przed Sądem. Podyktowano jej również pismo do prokuratury rejonowej zawierające prośbę o umorzenie postępowania. Ustalono, że w spotkaniu uczestniczył pracodawca kobiety oraz jego radca prawny i adwokat.

 

Celem podejmowanych wobec kobiety działań było udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Zamierzonego celu nie osiągnięto, bowiem kobieta powiadomiła prokuraturę.

 

Zatrzymanych zostało trzech mężczyzn

Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 20 lutego br. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzech mężczyzn: pracodawcę pokrzywdzonej kobiety, jego radcę prawnego i adwokata.

 

Prokurator przedstawił pracodawcy zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy prawnemu oraz adwokatowi prokurator ogłosił zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.

 

Sąd, nie uwzględniając wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec wszystkich podejrzanych Sąd zastosował dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. Wobec radcy prawnego i adwokata Sąd zastosował także zakazy wykonywania zawodów, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych.

 

Zarzucone podejrzanym przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY