MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  10 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

łapówka19 maja funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w postępowaniu dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu ustalił, że poznańska adwokat powołując się na istnienie wpływów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, dwukrotnie podjęła się załatwienia sprawy w postaci uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia dla skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności.

W pierwszym przypadku przyjęła kwotę 30 tysięcy złotych, jednak z uwagi na wydaną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu odmowę warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego, adwokat zwróciła pieniądze. Kolejnym razem również zażądała kwoty 30 tysięcy złotych z których w gotówce przyjęła 8 tysięcy złotych.

 

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił Agnieszce P. zarzuty powoływania się na wpływy w jednym z poznańskich sądów oraz w zakładzie karnym w zamian za korzyść majątkową w wysokości 30 tysięcy złotych kwalifikowane z art. 230 par. 1 kodeksu karnego.

Drugi z zatrzymanych Henryk Sz. usłyszał zarzut z art. 230 par. 1 kodeksu karnego, był osobą, która podobnie jak trzeci zatrzymany, podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Natomiast trzeci z zatrzymanych jest podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 64 par. 1 kodeksu karnego.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i zastosował wobec dwóch osób poręczenia majątkowe w kwotach od 50 do 75 tysięcy złotych, dozór Policji poprzez stawianie się we właściwej jednostce Policji, zakaz kontaktowania się, a wobec jednego z podejrzanych polegający na zakazie opuszczania miejsca zamieszkania.

Ponadto zawiesił Agnieszkę P. w wykonywaniu zawodu adwokata na czas trwania postępowania. Prokurator skieruje zażalenia na postanowienia Sądu. W ocenie prokuratury jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zabezpieczy prawidłowy tok śledztwa.

 

 

 

LS

PK

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY