MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720Prokuratura Rejonowa w Pucku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie wybudowania, wbrew przepisom, w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego dziesięciu budynków

 

Aktem oskarżenia objęto prezesa spółki prowadzącej budowę, zarzucając mu popełnienie przestępstwa polegającego na wzniesieniu obiektu w otulinie terenu objętego ochroną ze względów przyrodniczych.

 

W sierpniu 2020 r. spółka MS King na działce usytuowanej w Mechelinkach rozpoczęła budowę 10 budynków dwukondygnacyjnych. Jak ustalono, inwestycja prowadzona była wbrew przepisom.

W oświadczeniu złożonym w Starostwie Powiatowym w Pucku, jako cel budowy inwestor wskazał przeciwdziałanie Covid-19, powołując się na przepis art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Cel ten w żaden racjonalny sposób nie został uprawdopodobniony przez inwestora.

 

Działka, na której realizowano inwestycję usytuowana jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mechelinki teren ten jest oznaczony jako teren zieleni nieuporządkowanej z zakazem budowy. Działka położona jest na obszarze szczególnie zagrożonym powodzią w rozumieniu Prawa wodnego. Rozpoczęcie robót budowlanych bez uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego narusza przepisy tej ustawy, a takiego zezwolenia inwestor nie pozyskał.

 

Równolegle do działań karnych, prokurator zainicjował postępowanie administracyjne. Prokurator wniósł o wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, wskazując na brak podstaw do uznania, że inwestycja podlega ochronie wynikającej z art. 12 powołanej ustawy.

Na mocy decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego roboty budowlane zostały wstrzymane.

 

 

Prezes spółki nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucany czyn grozi kara grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 188 § 1 Kodeksu karnego).

Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY