MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 4 października 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Artykuł 4a. 1. Ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli, zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2

 

W jednych aktach notarialnych notariusze wpisują, iż nie pobrali podatku od darowizny na podstawie art. 4a. W innych nie ma słowa o tym podatku (nawet w pouczeniach - notariusz poinformował...). Nie ma także informacji, że notariusz sam powiadomi urząd skarbowy o darowiźnie.

 

Powstają zasadne pytania w przypadku np. darowizny mieszkania córce przez rodziców.

 

- Czy obdarowana powinna być poinformowana przy akcie notarialnym, jak wygląda kwestia podatku od darowizny?

- Czy notariusz z urzędu informuje urząd skarbowy o darowiźnie, i już to samo w sobie jest wypełnieniem warunku zwolnienia od podatku od nabycia własności przez córkę?

 

Postaram się to wyjaśnić.

 

 

Aktualizacja: 20 kwietnia

 

Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów:

W przypadku nabycia mieszkania w drodze darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego, osobie najbliższej przysługuje zwolnienie od podatku od spadków i darowizn bez obowiązku zgłaszania tego nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek informacyjny wobec organów podatkowych ciąży bowiem na notariuszu.

Jeśli notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn, to ma obowiązek określić w treści aktu notarialnego m.in. podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia bądź podstawę prawną niepobrania podatku.

 

 

Aktualizacja: 21 kwietnia

 

Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej:

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku m.in. od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego (najczęściej darowizny nieruchomości, np. działki czy mieszkania). Przy sporządzaniu takiego aktu notarialnego notariusz jest zobowiązany obliczyć, pobrać (o ile podatek jest należny) oraz przekazać podatek właściwemu urzędowi skarbowemu.

 

Jeżeli podatek nie jest należny, np. przy zastosowaniu zwolnienia z art. 4a tej ustawy, tj. dokonania darowizny na rzecz najbliższej rodziny, np. córki, notariusz zamieszcza w akcie notarialnym informację, na jakiej podstawie podatku nie pobrano.

 

Notariusz ma także obowiązek przekazania informacji o takiej czynności (obecnie w terminie 7 dni od sporządzenia aktu notarialnego) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku kiedy darowizna dokonywana jest w formie aktu notarialnego obdarowany nie ma obowiązku samodzielnego zgłoszenia jej do urzędu skarbowego.

 

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY