MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340Do Rzecznika Finansowego wciąż wpływają wnioski o interwencję od obligatariuszy Getback. Zgodnie z jego kompetencjami są to głównie osoby, które kupiły obligacje w banku lub biurze maklerskim, które są zaliczane do podmiotów rynku finansowego

 

Sama spółka Getback - jako firm windykacyjna - nie ma takiego statusu. Według stanu na koniec 2018 r. do Rzecznika trafiło 455 wniosków o tzw. postępowanie interwencyjne. Dodatkowo jego eksperci odebrali ponad 300 próśb o poradę telefoniczną lub e-mailową.

 

Najwięcej wniosków, bo 409, dotyczy podmiotów z grupy Getin, czyli: Idea Banku (375), Getin Noble Banku (21) oraz Noble Securities (13). Większość spraw wciąż jest w toku. Zamknięta jest jedna, w której bank (Alior Bank) zmienił stanowisko po interwencji Rzecznika Finansowego, a trzy ze względu na fakt, że podmiot którego wniosek dotyczył nie był podmiotem rynku finansowego.

 

Wnioski trafiające do Rzecznika Finansowego dotyczą głównie tzw. misselingu w procesie oferowania możliwości inwestycji. Z informacji zawartych we wnioskach wynika, że sprzedawcy w bankach czy biurach maklerskich namawiali do inwestycji zapewniając o bezpieczeństwie środków i gwarancji zysków. Zastrzeżenia budzi też sam proces sprzedaży, który utrudniał podjęcia świadomej i przemyślanej decyzji.

 

Postępowania trwają gdyż cześć z banków i biur maklerskich nie przekazuje wszystkich oczekiwanych przez Rzecznika Finansowego informacji. (przykładowe pytania kierowane do banków). W związku z tym konieczne jest kierowanie kolejnych pism z wnioskiem o uzupełnienie.

 

W stosunku do jednego z podmiotów Rzecznik Finansowy wszczął postępowanie mające na celu nałożenie kary w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązków wynikających z art. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik zidentyfikował do tej pory 192 przypadki w których podmiot wbrew obowiązkowi nie przekazał żądanych przez Rzecznika dokumentów i informacji. Podmiot otrzymał już zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu.

 

Obecnie ma 14 dni na ustosunkowanie się do zarzutów, które mają stanowić podstawę do nałożenia kary. Może ona wynieść maksymalnie 100 tys. zł. Sankcja jest związana wyłącznie z naruszeniami obowiązków nakładanych przez tzw. ustawę reklamacyjną m.in. terminowością i jakością odpowiedzi na reklamacje klientów czy wnioski Rzecznika Finansowego.

 

 

 

LS

Rzecznik Finansowy

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY