MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 31 maja 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

man 791548 128018-latek został ukarany 10 tys. zł przez inspekcję sanitarną za wjazd rowerem na bulwary nadrzeczne. Taka kara wydaje się rażąco surowa i niesprawiedliwa. RPO występuje w tej sprawie do Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Z mediów Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się o nałożeniu kary decyzją administracyjną na 18-letniego ucznia po tym, jak policja stwierdziła, że wjechał on rowerem na bulwary nadrzeczne – teren wyłączony z przemieszczania się na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. Wg autora artykułu, „system kar pieniężnych nakładanych przez urzędników Sanepidu narusza podstawowe prawa obywatela, zagwarantowane zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również w Konstytucji”.

 

Kara wydaje się rażąco surowa i niesprawiedliwa. Może zostać uznana za niezgodną z konstytucyjnym standardem określonym w art. 31 ust. 3 Konstytucji - w związku z jej nieproporcjonalnością.

 

Postepowanie wszczęto i zakończono jednego dnia. Organ administracyjny wydał decyzję o karze 10 tys. zł bez umożliwienia ukaranemu wypowiedzenia się i rzetelnej obrony.

Odstąpiono od generalnej zasady czynnego udziału stron postępowania, nie podając uzasadnienia i nie wskazując na wystąpienie szczególnych okoliczności, takich jak niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. Wątpliwości budzi również ocena, że działania obywatela spowodowały "wysokie ryzyko zakażenia". Tym samym, działania organu mogły doprowadzić do naruszenia prawa obywatela do obrony gwarantowanego art. 42 ust. 2 Konstytucji.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o wyjaśnienia głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.

 

 

Art. 42. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

 

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

 

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY