MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

handcuffs 258000 340Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw podatkowych. Działała ona od stycznia 2016 roku do końca czerwca 2016 roku w Olsztynie i innych miejscowościach na terenie kraju

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Olsztynie udaremnili uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 150 milionów złotych.

 

Na terenie Polski oraz za granicą przestępcy zakładali spółki, pomiędzy którymi dochodziło do fikcyjnego obrotu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Następnie, w celu uszczuplenia podatku VAT, sprawcy składali w urzędach skarbowych zawierające nieprawdę deklaracje podatkowe w zakresie podatku naliczonego i należnego, a także wystawiali poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury.

 

Na polecenia prokuratora funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna zatrzymali 9 kwietnia 2018 roku trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie ogłoszono im zarzuty założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego), usiłowania oszustwa wielkiej wartości na szkodę Skarbu Państwa (art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego) oraz narażenia na nienależny zwrot podatku oraz wystawienie nierzetelnych faktur (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).

 

Za popełnienie tych przestępstw grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

W sprawie stosowane są środki zapobiegawcze

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec dwóch podejrzanych. Podstawą ogólną wniosków w przedmiocie izolacyjnych środków zapobiegawczych było duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw. Prokurator wskazał, iż zachodzi również uzasadniona obawa, że podejrzani pozostając na wolności mogą w bezprawny sposób wpływać na bieg postępowania karnego, poprzez mataczenie w sprawie m.in. nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień.

Uzasadnieniem dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego jest również grożąca podejrzanym wysoka kara w wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.

 

10 kwietnia Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

W stosunku do jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenie majątkowe w kwocie 250 tysięcy złotych, oddanie pod dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

 

 

 

LS

CBA

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY