MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 17 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

photovoltaic 1770974 340Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 6 milionów złotych

 

Ustalenia poczynione w toku tego postępowania doprowadziły do zatrzymania czterech osób. Zatrzymani to członkowie zarządu i pracownicy jednej ze spółek biorących udział w przestępczym procederze.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymań dokonali wczoraj funkcjonariusze CBA.

Dzisiaj podejrzanym zostaną ogłoszone zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego), uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego) i innych czynów zabronionych.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych, które są obecnie wykonywane, zostaną podjęte decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do Sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie.

 

Obrót handlowy pomiędzy spółkami był fikcyjny

Od stycznia 2010 roku do lutego 2017 roku szereg podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, brało udział w fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Stworzone w celu udziału w przestępczym procederze podmioty gospodarcze zarządzane przez przypadkowe osoby, uczestniczyły w obrocie handlowym panelami z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami. Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych, dokonywały one rzekomej sprzedaży lub nabycia paneli.

Nierzetelne dokumenty potwierdzające obrót handlowy tymi panelami, które rzekomo były zbywane podmiotom zarejestrowanym w Czechach i na Słowacji, były podstawą ubiegania się przez ustalone podmioty o zwrot nienależnego podatku VAT.

 

Wartość strat Skarbu Państwa z tego tytułu ustalono na łączna kwotę co najmniej 6 milionów złotych.

 

Bezprawnie uzyskano ponad 9 milionów złotych wsparcia

Ponadto w toku prowadzonego postępowania z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku uzyskano materiały dotyczące popełnienia przez podejrzanych czynu zabronionego z art. 297 par. 1 kodeksu karnego.

 

Analiza zgromadzonego w tym zakresie materiału dowodowego wskazuje, że doszło do przedłożenia poświadczających nieprawdę oświadczeń mających znaczenie dla uzyskania przez podejrzanych wsparcia finansowego w łącznej kwocie 9 milionów 400 tysięcy 900 złotych. Miało to miejsce w okresie od grudnia 2013 roku do czerwca 2014 roku w Rzeszowie i innych miejscowościach.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY