MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 19 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

gasoline 175122 34023 lutego  Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko trzem członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010 do 2012 w Legnicy, Warszawie, Gdańsku i innych miejscowościach, dokonując fikcyjnego obrotu olejem napędowym, spowodowała uszczuplenie w budżecie Skarbu Państwa podatku VAT w łącznej kwocie ponad 67 milionów złotych

 

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że wiodącym uczestnikiem stworzonego mechanizmu oszustwa podatkowego związanego
z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego, polegającego na utworzeniu na terenie kraju fikcyjnego ogniwa obrotu tym paliwem, była spółka mająca siedzibę w Legnicy. Jej prezesem był Ryszard K., jeden z oskarżonych.

 

Spółka, posiadając status zarejestrowanego odbiorcy wyrobów akcyzowych, wprowadziła do obrotu 76.204.144 litrów oleju napędowego. Olej napędowy pochodził z sąsiadujących z Polską krajów Unii Europejskiej. Do jego nabycia, dla celów rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, spółka posłużyła się nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi przez inne polskie spółki, symulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Prezesami tych spółek byli między innymi dwaj inni oskarżeni Wojciech D. i Piotr K.

 

Legnicka spółka, posługując się nierzetelnymi fakturami VAT niezasadnie obniżyła, w oparciu o fikcyjne transakcje potwierdzone podrobionymi dokumentami, podatek czym doprowadziła do uszczuplenia należności do budżetu z tytułu podatku VAT na łączną kwotę ponad 67 milionów złotych.

 

Mechanizm oszustwa

Mechanizm oszustwa podatkowego polegał na uzyskaniu nienależnych korzyści przez grupę spółek, przy wykorzystaniu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami i rzeczywistych dostaw oleju napędowego do Polski. Pomiędzy finalnym krajowym odbiorcą oleju napędowego, czyli spółką legnicką, a zagranicznymi dostawcami, wprowadzono sztucznie podmioty krajowe, które rzekomo miały pośredniczyć w obrocie paliwem.

 

Przy czym w sytuacji, gdyby wymienione spółki w rzeczywistości nabywały olej napędowy z zagranicy i odsprzedawały go spółce z Legnicy, powinny z tego tytułu płacić wysokie kwoty należnego podatku od towarów i usług, czego nie czyniły. W celu uniknięcia tego obowiązku spółki te deklarowały dodatkowo fikcyjne krajowe nabycia dające możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości odpowiadającej podatkowi należnemu. W efekcie pokrzywdzonym został Skarb Państwa, a ostateczny odbiorca czyli spółka legnicka, uzyskała paliwo tańsze o należną kwotę podatku VAT, co umożliwiło jej sprzedaż paliwa po „atrakcyjnej cenie”.

Dostawy wewnątrzwspólnotowe oleju napędowego faktycznie miały miejsce, jednak dokonywane były pomiędzy innymi podmiotami, niż wynikało to z zabezpieczonych w siedzibie legnickiej spółki faktur VAT. Pozyskane w wyniku opisanych przestępstw środki pieniężne były wyprowadzane ze spółek poprzez różnego rodzaju wypłaty gotówkowe bądź przelewy na rzecz innych podmiotów.

 

Oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokurator oskarżył Ryszarda K., Wojciecha D. i Piotra K. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej przez wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT, posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę w zakresie obrotu olejem napędowym w utworzonych w celach przestępczych spółkach i doprowadzenie, w ten oszukańczy sposób do uszczuplenia podatku VAT znacznej wartości do budżetu Skarbu Państwa, pomocnictwo do tych czynów oraz pranie brudnych pieniędzy. Ponadto prokurator oskarżył Ryszarda K. o przestępstwa skarbowe, takie jak oszustwo podatkowe, bezpodstawny zwrot podatku oraz nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych.

 

Jak wynika z poczynionych przez śledczych ustaleń, oskarżeni z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Oskarżonym za zarzucane przestępstwa grożą kary pozbawienia wolności do lat 15 ,wysokie grzywny oraz przepadek korzyści uzyskanych z przestępstw.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY