MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

board 2084777 340Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom, którym prokurator zarzuca wyłudzenie środków publicznych uzyskiwanych przez jedno z poznańskich stowarzyszeń z tytułu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Mechanizm przestępstwa, do którego doszło w latach 2009-2015, polegał na tym, że kierujący stowarzyszeniem fikcyjnie zatrudniali pracowników przy realizacji przedmiotowych projektów. Osoby te nie świadczyły faktycznie pracy, lecz podpisywały stosowne umowy i pobierały wynagrodzenie. Zdecydowana większość otrzymanych w ten sposób środków przekazywana była następnie członkom zarządu stowarzyszenia. Nadto sprawcy zawyżali koszty poszczególnych projektów, uzyskując nienależne dofinansowanie także z tego tytułu.

Osoby kierujące stowarzyszeniem przedkładały następnie we właściwych instytucjach zarządzających projektami nierzetelne wnioski o płatność oraz dokumenty źródłowe, takie jak faktury VAT, otrzymując na tej podstawie nienależne dofinansowanie.

 

77 projektów, 5 mln szkody, 21 instytucji pokrzywdzonych

Zarzucane oskarżonym przestępstwa popełnione zostały w związku z realizacją 77 projektów na terenie całego kraju. Sprawcy wyrządzili szkodę w łącznej kwocie ponad 5 mln zł na szkodę 21 różnych instytucji publicznych.

Wśród oskarżonych są zarówno członkowie zarządu stowarzyszenia, jak i osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości, podwykonawcy poszczególnych projektów, a także osoby, które występowały w roli fikcyjnych pracowników.

 

Wątek prania brudnych pieniędzy i łapówki

Części osób jest oskarżona także o pranie brudnych pieniędzy, polegające na przelewaniu pomiędzy rachunkami bankowymi – pod fikcyjnymi tytułami – środków uzyskanych w wyniku przestępstwa, a także dokonywaniu ich wypłat w gotówce. Działania te podejmowano w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych środków.

Nadto dwoje członków zarządu stowarzyszenia oskarżono o udzielenie jednej z pracownic Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 33.000 zł w zamian za ustalenie korzystnych dla nich warunków ofertowych, a także przekazywanie im informacji o przyjętych kryteriach i warunkach finansowych dotyczących konkursów organizowanych przez wymieniony urząd.

 

Ośmioro oskarżonych przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia. Wobec sprawców stosowane są m.in. poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Na wcześniejszym etapie śledztwa dwoje podejrzanych było tymczasowo aresztowanych. Tytułem zabezpieczenia majątkowego zajęto mienie o łącznej wartości ponad 800.000 zł.

Głównym organizatorom przestępczego procederu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w tej sprawie liczy ponad 600 stron i obejmuje 395 czynów.

 

To już kolejny akt oskarżenia dotyczący oszustw zaistniałych w związku z działalnością wspomnianego stowarzyszenia. Łącznie w sprawie tej prokuratura oskarżyła 47 osób, z których 19 zostało już prawomocnie skazanych.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY