MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 14 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

hand 2571553 340W październiku tego roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Michałowi R. oskarżonemu o wyrządzenie spółce Remix znacznych szkód majątkowych tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego

 

Ustalenia śledztwa

Remix sp. z o.o. prowadziła działalność gospodarczą od 28 kwietnia 2004 roku do 27 kwietnia 2011 roku, kiedy to orzeczono upadłość spółki. Prezesem spółki był Michał R. Jako prezes był zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki.

 

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Michał R. fikcyjnie zatrudnił w spółce swoją żonę oraz członków rodziny wspólników spółki. Osoby te były zatrudniane na fikcyjnych stanowiskach pracy. W rzeczywistości, jak ustalono w toku śledztwa, żadna z tych osób nie wykonywała pracy dla Remix-u. Pomimo tego spółka wypłaciła im przez okres niemal 6 lat wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie niemal 270.000 złotych.

 

Zobowiązania spółki przekraczające 330 tysięcy złotych

W chwili orzeczenia upadłości spółka posiadała zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, dostawców energii elektrycznej w łącznej wysokości ponad 330.000 złotych, jak też zobowiązania wynikające z nieuregulowanych wynagrodzeń za pracę względem pracowników.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego Michał R. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

 

Za zarzucane Michałowi R. przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

KS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY