MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 17 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

blank 314210 340Wyrok sądowy z zakresu ochrony konsumentów - Nobilon Marek Bednarz (sygn. XVII AmA 1/16)

Wyrok dotyczy decyzji z listopada 2015 r. Prezes UOKiK uznał, że Marek Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nobilon we Włocławku naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca udziela kredytów konsumentom. Urząd ustalił m.in., że w umowach o kredyt konsumencki zastrzegał sobie prawo do żądania spotkania z kredytobiorcą, gdy spóźnił się on ze spłatą raty.

W przypadku odmowy ustalił karę umowną. Zdaniem UOKiK, przedsiębiorca nie może nakładać na konsumenta obowiązków, które nie mają związku z umową oraz sankcji finansowych za ich niewykonanie.

 

Ponadto przedsiębiorca zastrzegał w umowach, że jeżeli konsument nie zawiadomi o zmianie danych teleadresowych w terminie 7 dni, to próba kontaktu zgodnie z podanymi wcześniej danymi będzie uważana za skuteczną. Tymczasem, zgodnie z prawem oświadczenie pożyczkodawcy (np. wezwanie do uregulowania zaległych płatności) uznaje się za skutecznie złożone dopiero wtedy, gdy dotarło do adresata, a konsument miał faktycznie możliwość się z nim zapoznać. Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów UOKiK nałożył na Nobilon kary w łącznej wysokości 66.601 zł.

 

W lipcu 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie spółki. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że instytucja fikcji doręczenia została stworzona, aby nie blokować postępowania administracyjnego i nie może być stosowana pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Sąd stwierdził, że urząd prawidłowo ustalił wysokość kary nałożonej na spółkę.

 

 

 

LS

UOKiK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY