MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 27 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 2546124 340Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT. Na polecenie prokuratora, 3 grudnia zatrzymano w sprawie kolejne trzy osoby

 

Grupa działała co najmniej od początku stycznia 2017 r. do co najmniej kwietnia 2019 r., na terenie Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego. Wystawiała faktury opiewające na znaczne kwoty. Dotyczyły one rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami (m.in. budowlanymi, złomem) oraz usług (transportowych, budowlanych czy reklamowych).

Faktycznie zaś służyły tzw. „kupowaniu kosztów”. Umożliwiano w ten sposób ustalonym podmiotom gospodarczym (odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur) nielegalne obniżanie podatku należnego w składanych deklaracjach podatkowych poświadczających nieprawdę.

 

Kilkaset firm uwikłanych w przestępczy proceder, kilka tysięcy faktur

Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder (łącznie ponad 200 firm) fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług. Z ustaleń postępowania wynika, że działając w opisany wyżej sposób, członkowie grupy wprowadzili do obrotu kilka tysięcy faktur. Ustalona na obecnym etapie śledztwa wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej 13 milionów zł.

 

Zidentyfikowanie mechanizmu działania członków grupy oraz osób odpowiedzialnych stało się możliwie między innymi dzięki działaniom operacyjno-rozpoznawczym Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także analizie danych gromadzonych przez organy skarbowe w nowych urządzeniach cyfrowych (JPK i STIR) umożliwiających zapobieganiu nadużyciom oraz skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi. Ponadto w sprawie tej zlecono przeprowadzenie ponad stu przeszukań w siedzibach podmiotów związanych z działaniem grupy – w celu zabezpieczenia dokumentacji księgowej.

 

Dotychczasowe zatrzymania

Dotąd rozliczono w sprawie 23 osoby, którym prokuratorzy przedstawili – w zależności od ustaleń śledztwa dotyczących roli każdej z nich oraz wartości uszczupleń podatkowych – zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258§1i § 3 kk, art. (udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania nią), art. 270§1 kk (podrabiania dokumentów), art. 271 §3 kk (poświadczania nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych), art. 271a§1 i 2 kk i art. 277a§1 kk (tzw. „zbrodnie vatowskie” polegające m.in. na wystawianiu faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności o charakterze podatkowym, których kwota należności ogółem przekracza 10 mln zł., czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu), art. 286§1 kk (oszustwa) i inne, a także występków tzw. prania brudnych pieniędzy opisanych w art. 299§1 i 5 kk oraz przestępstw karno-skarbowych.

 

Podejrzanym grożą długoterminowe kary pozbawienia wolności – za przestępstwo opisane w art. 271a § 2 kk na czas nie krótszy od 3 lat pozbawienia wolności, zaś za zbrodnię z art. 277a § 1 kk- nawet 25 lat pozbawienia wolności.

 

Aktualnie w areszcie tymczasowym przebywa – na wniosek prokuratora – dwóch podejrzanych – zaś wobec pozostałych stosowane są nieizolacyjnie środki zapobiegawcze (dozory Policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju).

 

Zarzuty

Ostatnio zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia –
w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – czynów kwalifikowanych m.in. jako oszustwa (w stosunku do mienia znacznej wartości), fałszowania faktur VAT (tzw. zbrodni vatowskiej) opisanych w art. 271a§2 kk), a także występki karnoskarbowe.

Rola tych osób polegała na tym, że będąc pracownikami bydgoskiego oddziału spółki H.T. stworzyli system fikcyjnego dokumentowania nabyć towaru w postaci złomu pochodzącego od osób nie będących czynnymi podatnikami podatku VAT oraz z niewiadomych źródeł, jego zaksięgowania i rozliczenia poprzez stworzenie fikcyjnej dokumentacji potwierdzającej rzekome dostawy i odbiór pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, że łącznie osoby te wprowadziły do obrotu prawnego fikcyjne faktury o łącznej wartości brutto ponad 7 milionów 800 tysięcy zł, narażając na uszczuplenie podatek VAT w kwocie niemal półtora miliona zł.

 

Środki zapobiegawcze

Wobec jednego z podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił argumenty prokuratora i aresztował tego podejrzanego na 3 miesiące. Wobec pozostałych dwojga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.

 

Zabezpieczenia majątkowe

W ramach śledztwa podejmowane są także liczne czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków o charakterze majątkowym. Prokurator wydał już w przedmiotowej sprawie szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, obejmujących m.in. pieniądze, wierzytelności, samochody oraz udziały w nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości ponad 3 milionów złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY