MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 5 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

apple 455436 12809 grudnia funkcjonariusze Policji zatrzymali 8 osób - byłych i obecnych przedstawicieli handlowych dystrybutora produktów medycznych. Udzielali oni korzyści majątkowych członkom komisji przetargowych w jednostkach służby zdrowia polegających na sponsorowaniu uczestnictwa w konferencjach i zjazdach

 

Wartość poszczególnych korzyści wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Śledztwo dotyczy zdarzeń z lat 2011 – 2014. Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

 

Zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty udzielenia korzyści majątkowych pracownikom szpitali z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz łódzkiego i śląskiego w zamian za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych kwalifikowane z art. 229 par. 3 kodeku karnego.

 

Podejrzani dopuścili się naruszenia Prawa zamówień publicznych zobowiązującego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowania wykonawców zgodnie z zasadą przejrzystości. Formą korzyści było sponsorowanie członkom komisji przetargowych uczestnictwa w konferencjach i zjazdach, których koszt wynosił do 850 złotych. W zamian pracownicy dystrybutora produktów medycznych oczekiwali preferencyjnego traktowania.

Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Ponadto podejrzani usłyszeli również zarzuty polegające na wchodzeniu w porozumienie z członkami komisji przetargowych mające na celu wyłonienie wymienionej firmy jako dostawcy produktów kwalifikowane z art. 305 par. 1 kk.

 

Śledztwo dotyczy ponad 100 szpitali i ponad 200 przetargów

Postępowanie dotyczy udzielania w latach 2011 – 2014 korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, tj. członkom komisji przetargowych w jednostkach służby zdrowia w związku z przetargami publicznymi organizowanymi na produkty medyczne. Śledztwem objętych jest ponad 100 szpitali z terenu całego kraju. Dotychczas zabezpieczono dokumentację dotycząca ponad 200 postępowań przetargowych, których przebieg zakwestionowano.

 

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 5 do 50 tysięcy złotych, dozorów Policji i zakazu kontaktowania się ze sobą.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY