MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 20 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

police 2122376 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wczoraj siedem kolejnych osób, które mają związek z przestępstwami popełnionymi na szkodę spółki GetBack S.A. Wśród zatrzymanych są między innymi: były wiceprezes i dwóch byłych dyrektorów spółki, były asesor komorniczy oraz były komornik sądowy

 

Zatrzymania nastąpiły w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A. Prowadzone jest ono w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez zespół prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

 

Zatrzymanym osobom prokuratorzy ogłoszą w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty dotyczące między innymi popełnienia przestępstw nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

 

Zarzucane przez prokuraturę czyny zabronione mają związek z usługami tzw. windykacji polubownej i usługami detektywistycznymi, umową stworzenia baz danych oraz z pozornymi umowami licencyjnymi, w wyniku których doszło do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

 

Podejrzanymi są między innymi osoby, które były zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą spółki GetBack S.A. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Zgromadzone w śledztwie dowody wykazały, że sprawcy mogli działać wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

Grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności

Przestępstwa zarzucane podejrzanym stanowią czyny zabronione z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego, które zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych i analizie złożonych przez nich wyjaśnień, prokuratorzy podejmą decyzje w przedmiocieśrodków zapobiegawczych.

 

Dotychczas w śledztwie dotyczącym spółki GetBack S.A. przedstawiono zarzuty 12 osobom, z których 8 jest tymczasowo aresztowanych. Wobec 4 osób stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

 

Wszystkie okoliczności faktyczne i prawne mające związek z prowadzonym śledztwem są szczegółowo badane oraz wszechstronnie wyjaśniane przez prokuraturę, celem ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób związanych z ujawnionymi przestępstwami.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY