MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu i organy Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych

 

Masowy charakter działań przestępczych

Na obecnym etapie śledztwa w następstwie czynności procesowych oraz działań o charakterze operacyjnym ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków. Na podstawie wstępnych analiz za wybiórczo wytypowane okresy czasu ustalono, że w ten sposób doprowadzono do uszczuplenia podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 20 milionów złotych.

 

Dotychczas sporządzono lub ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 32 podejrzanych, którzy – po nabyciu nierzetelnych faktur VAT przez Internet ujmowali je w księgach i deklaracjach podatkowych – w następstwie czego uchylali się od opodatkowania lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego.

Niemal wszyscy podejrzani, od których odebrano wyjaśnienia, przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, zrelacjonowali przebieg swojego postępowania i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze.

 

Większość z podejrzanych złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła uszczuplone należności podatkowe W toku śledztwa zastosowano zabezpieczenia majątkowe oraz środki zapobiegawcze. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policji, a w uzasadnionych wypadkach także zakaz opuszczania kraju.

 

Zbrodnia fakturowa

Od 1 marca 2017 roku używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na kwotę należności ogółem przekraczającą 5 milionów złotych lub były wykorzystywane w sposób stanowiący stałe źródło dochodu stanowi zbrodnię stypizowaną w art. 270 a § 2 lub 271a § 2 kodeksu karnego zagrożoną karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3. Natomiast jeżeli wystawiono lub użyto faktur, których łączna wartość ogółem przekracza 10 milionów złotych sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a § 1 k.k.).

 

Tym samym skazanie za tego typu przestępstwa co do zasady nie może być ukształtowane poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Tym niemniej w sytuacjach określonych w art. 277c i 277d kodeku karnego przewidziano możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od wymierzenia kary.

 

Na podobnych warunkach nie podlega karze sprawca w zakresie popełnionego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Ponadto nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (art. 16a kodeksu karnego skarbowego).

Nadto możliwe jest uzgodnienie z prokuratorem warunków dobrowolnego poddania karze oraz dobrowolne poddanie odpowiedzialności karnej skarbowej.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY