MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 3213670 340Wyrok sądowy z zakresu ochrony konsumentów - Invest-Net Braniewski Tomasz (sygn. XVII AmA 6/16)

 

W czerwcu tego roku zapadł wyrok, który dotyczył odwołania firmy Invest-Net Braniewski Tomasz od decyzji UOKiK z listopada 2015 r. Przedsiębiorca prowadził stronę internetową ale-gratka.pl, poprzez którą przyjmował od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących ich nieruchomości.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie, obowiązywał 3-miesięczny okres testowania usługi. Po 3 bezpłatnych miesiącach usługa stawała się odpłatna (opłata za każdy kolejny miesiąc wynosiła ok. 500 zł). Klienci nie mieli możliwości natychmiastowej rezygnacji z umowy, ponieważ ustalony przez przedsiębiorcę okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące. Oznaczało to, że koszt usługi mógł wynieść nawet 1 500 zł.

 

Zdaniem UOKiK naruszył on w ten sposób interes konsumentów. Klienci byli zmuszeni do dalszego płacenia za usługę nawet po sprzedaniu nieruchomości.

 

Dodatkowo przedsiębiorca podawał w regulaminie tylko ceny netto. Mogło to powodować fałszywe wrażenie, że ceny są niskie i wpływać na podjęcie decyzji o zawarciu umowy.

 

Za naruszenie praw konsumentów UOKiK nałożył na Invest-Net Braniewski karę w wysokości ponad 21 tys. zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił ocenę praktyk dokonaną przez Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że sposób przekazywania informacji o odpłatności usług był niewłaściwy, a praktykę należy uznać za szczególnie naganną.

Sąd stwierdził, że narzucanie konsumentowi trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy reklamy nieruchomości jest naganne i sprzeczne z dobrymi obyczajami. W ocenie sądu kara była adekwatna do czynu.

 

 

 

LS

UOKiK

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY