MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

business 3324393 340Prokuratura Okręgowa w Kielcach 16 kwietnia tego roku skierowała do Sądu Okręgowego w Kielcach akt oskarżenia w sprawie dotyczącej usiłowania tzw. oszustwa sądowego przy użyciu podrobionego weksla opiewającego na kwotę 1,3 miliona złotych

 

Podrobiony weksel

Jak wynika ze zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego Maciej N. użył w toku postępowania cywilnosądowego podrobionego weksla. Ponadto nakłaniał inne osoby do składania w tym postępowaniu fałszywych zeznań i oświadczeń dotyczących tego weksla. W ten sposób usiłował dokonać oszustwa na 1,3 miliona złotych.

 

W dniu 30 stycznia tego roku do sprawy zatrzymano 4 osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty. Prokurator zarzucił Maciejowi N. popełnienie trzech przestępstw, tj. posłużenia się w toku postępowania cywilnosądowego podrobionym wekslem na kwotę ponad 1,3 miliona złotych, nakłaniania do podrobienia tego weksla oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań i oświadczeń w celu dokonania oszustwa sądowego na kwotę, na jaką opiewał weksel.

 

Natomiast Henrykowi M., Dariuszowi Sz., Robertowi F. prokurator zarzucił pomocnictwo do podrobienia tego weksla oraz składanie przed sądem w sprawie cywilnej fałszywych zeznań i fałszywych oświadczeń dotyczących tego weksla.

 

Maciej N. został na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Środek ten jest w dalszym ciągu stosowany wobec tego oskarżonego. Wobec pozostałych sprawców prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazu opuszczania kraju.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą nawet 25 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY