MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

silhouette 3347559 340Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał dwch mężczyzn za stworzenie „piramidy finansowej” oraz prowadzenie działalności bankowej bez pozwolenia. Swoimi działaniami oskarżeni mężczyźni wyrządzili szkodę w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości prawie 64 milionów złotych. Pokrzywdzonych zostało 641 osób

 

Zgodnie z wnioskami prokuratora 47-latkowi Sąd wymierzył karę łączną 12 lat pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 700 tysięcy złotych, a także orzekł obowiązek częściowego naprawienia szkody i pokrycia kosztów postępowania w wysokości 250 tysięcy złotych.

Drugi z mężczyzn został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 250 tysięcy złotych. Sąd orzekł także obowiązek częściowego naprawienia szkody i zobowiązał oskarżonego do pokrycia kosztów postępowania w wysokości 160 tysięcy złotych.

 

Schemat Ponziego

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim ustalono, że oskarżeni mężczyźni opracowali internetową platformę w postaci tzw. „programu partnerskiego”. W rzeczywistości była ona platformą pożyczkową, w ramach której sprawcy zawierali z pokrzywdzonymi tzw. „umowy inwestycji”. Zobowiązywali się w nich do inwestowania wpłaconych od klientów środków w organizowanie kampanii reklamowych na cyfrowych nośnikach LED.

Dokonane w sprawie ustalenia wykazały, że podejrzani nie inwestowali uzyskanych środków wpłacanych przez pokrzywdzonych. Wprowadzali oni pokrzywdzonych w błąd, co do realnej możliwości przeznaczania środków na działalność inwestycyjną i przeznaczali je na własne potrzeby oraz wypłatę rzekomych zysków dla części klientów. Miało to na celu uwiarygodnienie prowadzonej działalności.

 

Realizowane wypłaty środków pieniężnych na rzecz pokrzywdzonych pochodziły z wpłat pożyczek udzielanych przez kolejnych uczestników „programu partnerskiego”. Działając w ten sposób sprawcy stworzyli opartą o schemat Ponziego „piramidę finansową”.

 

Swoich czynów oskarżeni dopuścili się pomiędzy 30 września 2012 roku, a 19 maja 2016 roku.

 

W toku śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim od 2014 roku, zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi przesłuchano ponad 700 osób, zabezpieczono obszerną dokumentacje finansową oraz uzyskano kompleksową opinię międzynarodowej instytucji zajmującej się audytem finansowym.

 

Piramida finansowa to struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze. Od nazwiska twórcy pierwszej w historii piramidy finansowej Charlesa Ponziego struktura ta zwana jest także schematem Ponziego.

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY