MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 26 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

krampus 3859442 1280Sąd Rejonowy w Brzegu podzielił stanowisko prokuratora i uznał Jarosława S. za niegodnego dziedziczenia po żonie Anecie S. Wyrok jest prawomocny

 

 

Wcześniej, na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzegu, Jarosław S. został przez Sąd Okręgowy w Opolu skazany za zabójstwo i zgwałcenie swojej żony Anety S. na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności.

 

Prokurator przystąpił do postępowania

Na polecenie zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda dokonano analizy akt postępowań związanych z dziedziczeniem po zmarłej Anecie S. i w konsekwencji prokurator przystąpił do prowadzonego postępowania sądowego o uznanie Jarosława S. za niegodnego dziedziczenia po żonie.

Skazany za zabójstwo żony, zgodnie z kodeksem cywilnym, znajdował się w kręgu spadkobierców ustawowych i mógł odziedziczyć spadek po zamordowanej żonie. Sąd Rejonowy w Brzegu uwzględniając stanowisko prokuratora uznał Jarosława S. za niegodnego dziedziczenia po swojej żonie.

 

Zgodnie z treścią art. 928 par. 1 kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Podstawa działań prokuratora

Legitymacja prokuratora wynika z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Zasadność zgłoszenia udziału prokuratora w postępowaniu nie podlega ocenie ani sądu, ani strony/uczestnika postępowania. Jedynie prokurator decyduje, czy w konkretnej sprawie zachodzi konieczność podjęcia działań z uwagi na potrzebę ochrony praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

 

Zabił żonę

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzegu skierował do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia z dnia 4 grudnia 2017 roku przeciwko Jarosławowi S. o dokonanie zbrodni zabójstwa i zgwałcenia żony Anety S. Wyrokiem z 14 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Opolu uznał Jarosława S. za winnego popełnienia zarzucanych mu przez prokuratora czynów i skazał go na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał ten wyrok w mocy. Do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło 20 grudnia 2016 roku w Brzegu.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY