MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money 1428594 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze ABW Delegatura w Białymstoku dokonali kolejnych zatrzymań oraz przeszukań w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT na kwotę blisko 170 mln zł. 26 czerwca  zatrzymane zostały 4 osoby – obecni i byli pracownicy dwóch wiodących w Polsce banków w ramach śledztwa RP VI Ds. 35.2016 prowadzonego w Wydziale II ds. Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie

 

Podejrzanym zarzuca się działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzani pomagali osobom narodowości wietnamskiej w transferowaniu ponad 1 miliarda złotych pochodzących z wyłudzenia podatku VAT poza granice Polski. Podejrzani pracownicy banków, obsługiwali rachunki podmiotów wykorzystywanych przez grupę przestępczą, wbrew obowiązkowi nie informowali GIIF, ani biura bezpieczeństwa banków, w których byli zatrudnieni o podejrzanych transakcjach. Nadto przekazywali członkom grupy przestępczej informacje objęte tajemnicą bankową i uprzedzali ich o ewentualnych kontrolach ze strony GIIF.

 

28 czerwcana wniosek Prokuratora został zastosowany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia tymczasowy areszt wobec 3 podejrzanych. W stosunku do jednego z podejrzanych Sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w tym poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. złotych.

 

W ramach czynności u podejrzanych ujawniono szereg składników majątkowych w tym luksusowe pojazdy oraz nieruchomości.

Jest to kolejna odsłona prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie śledztwa dotyczącego działalności, od lutego 2015 roku do 16 marca 2018r. w Warszawie, Wólce Kosowskiej i innych miejscowościach na terenie kraju, zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzą kierujące nią osoby narodowości wietnamskiej oraz współdziałający z nimi obywatele polscy, mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych – uchylania się od obowiązku podatkowego, składania nieprawdziwych danych podatkowych, niewystawiania faktur lub rachunków, podrabiania w celu użycia za autentyczne faktur VAT i posługiwania się tymi fakturami, przyjmowanie i przekazywanie za granicę środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem wyżej wymienionych przestępstw.

 Dotyczy także popełnionych w tym okresie przez członków grupy przestępczej przestępstw prania brudnych pieniędzy.

 

Przedmiotem postępowania jest także działalność członków grupy przestępczej związana z popełnianiem przestępstw skarbowych uchylania się od obowiązku podatkowego, nie składania podatkowych, podawania nieprawdy i zatajania prawdy w składanych deklaracjach podatkowych, wadliwego i nierzetelnego wystawiania faktur VAT i przez to narażenie podatku na uszczuplenie (nie mniej niż 164 mln zł).

 

  

 

LS

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY