MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  19 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

stock exchange 3087396 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo przeciwko Jarosławowi M., Annie K., Krystianowi S. i Piotrowi B., podejrzanym o manipulację akcjami spółki Certus Capital S.A., notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na alternatywnym systemie obrotu New Connect

 

Prokurator zarzuca podejrzanym, że od kwietnia do sierpnia 2014 r. wykorzystali własne rachunki i rachunki spółek kapitałowych, których byli pełnomocnikami, do manipulacji instrumentem finansowym (akcjami spółki Certus Capital SA.) poprzez składanie zleceń i zawieranie transakcji, które wprowadzały lub mogły wprowadzić w błąd innych uczestników obrotu co do rzeczywistego popytu, podaży i ceny tego instrumentu finansowego.

 

Działania podejrzanych spowodowały sztuczne ustalenie ceny akcji spółki Certus Capital S.A. m.in. poprzez realizowanie transakcji kupna podnoszących kurs (art. 183 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

 

Zabezpieczenia na majątku podejrzanych

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych na kwotę blisko 2,5 mln zł. Na mieniu Jarosława M., na poczet grożącego mu przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa i grożącej mu kary grzywny, prokurator zabezpieczył 1,6 mln zł. (hipoteka przymusowa na dwóch nieruchomościach).

 

Na mieniu Anny K., na poczet grożącej jej kary grzywny, zabezpieczył 0,5 mln zł. (hipoteka przymusowa na nieruchomości). Natomiast w odniesieniu do Krystiana S, na poczet grożącej mu grzywny, prokurator zastosował zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o wartości 370 tys. zł.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY