MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 1280Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 146 osobom oskarżonym m.in. o dokonanie bądź usiłowanie doprowadzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wyłudzenie nienależnych zasiłków macierzyńskich i chorobowych

 W opinii śledczych, przestępczy proceder trwał od połowy 2015 r. Organizatorzy procederu - trzy oskarżone osoby reprezentujące spółkę prawa handlowego z siedzibą w Warszawie,a faktycznie działającą w Wejherowie, oferowały kobietom będącym w ciąży założenie na ich dane fikcyjnej działalności gospodarczej w celu uzyskania zasiłków macierzyńskich i chorobowych.

 

Jak ustalono, oskarżeni podejmowali szereg czynności faktycznych i prawnychzmierzających do stworzenia pozorów prowadzenia działalności gospodarczej przezbędące w ciąży kobiety. Udzielali pomocy kobietom w rejestrowaniu działalności na ich dane, a następnie zgłaszali je do ubezpieczeń społecznych. W imieniu kobiet, z własnych środków opłacali zazwyczaj tylko jedną, wysoką składkę, celem nabycia praw do zasiłków macierzyńskich i chorobowych.

 

Następnie, składali lub pomagali w złożeniu wniosków o przyznanie tych świadczeń. Podejmowali także czynności mające na celu stworzenie pozorów prowadzenia przez wnioskujące o zasiłki, działalności gospodarczej w sposób zorganizowany, ciągły i w celu zarobkowym.

 

Na skutek działania organizatorów procederu i współpracujących z nimi kobiet, 149 z nich uzyskało lub usiłowało uzyskać nienależne świadczenia z tytułu zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Ze względu na fakt, iż opłacano zazwyczaj składkę w najwyższej kwocie, świadczenia macierzyńskie były wysokie i wynosiły przeciętnie około 83 tys. złotych.

Po otrzymaniu świadczeń, kobiety zwracały organizatorom procederu kwotę opłaconej składki, a następnie przekazywały połowę uzyskiwanych zasiłków.

 

Zarzuty prania brudnych pieniędzy

Oskarżonym, reprezentującym spółkę która organizowała przestępczy proceder przedstawiono nadto zarzuty prania brudnych pieniędzy poprzez przyjęcie środków płatniczych w łącznej kwocie ponad 1,2 mln zł, pochodzących z korzyści związanych z wyłudzeniem z ZUS nienależnych zasiłków macierzyńskich i chorobowych.

 

Podrabianie dokumentów

Kilkudziesięciu spośród oskarżonych przedstawiono także zarzuty podrobienia dokumentów oraz posłużenia się nimi w inspektoratach i oddziałach ZUS w związku z ubieganiem się o nienależne świadczenia.

 

Fałszywe zeznania

31 oskarżonych usłyszało zarzuty składania fałszywych zeznań w toku postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez ZUS, a dwóch innych zarzuty nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY