MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  19 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

paragraph 1005411 340Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Szczecinie przeciwko siedmiu podejrzanym, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej osoby, Roberta M., kierowanie tą grupą. Jej celem było popełnianie oszustw w związku z zamianą mieszkań

 

Aktualnie zakresem prowadzonego śledztwa objęto czyny popełnione na szkodę 50 pokrzywdzonych, od których wyłudzono 37 mieszkań. Łączna wartość szkody wyrządzonej czynami zarzuconymi podejrzanym wynosi nie mniej niż 3 miliony 961 tysięcy 799 złotych.

 

Sprawcy doprowadzali pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzania lokalami mieszkalnymi, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistych zamiarów wywiązania się z treści poszczególnych umów cywilnoprawnych. Podejrzani wykorzystywali także niezdolność pokrzywdzonych do zrozumienia podejmowanych przez nich czynności prawnych. Wynikało to między innymi z podeszłego wieku pokrzywdzonych, uzależnienia od alkoholu lub przebytych chorób. W następstwie tych przestępczych działań podejmowanych przez podejrzanych pokrzywdzeni tracili przysługujące im tytuły prawne do zajmowanych lokali mieszkalnych, a jednocześnie nie otrzymywali w zamian ekwiwalentnych świadczeń.

 

W ramach działalności w grupie przestępczej podejrzani docierali do pokrzywdzonych posiadających mieszkania, między innymi poprzez osoby z kręgu ich znajomych oraz odpowiadając na ogłoszenia zawierające oferty zamiany mieszkań, zamieszczone przez pokrzywdzonych w gazetach lub na portalach internetowych. Po nawiązaniu kontaktu z posiadaczem mieszkania, podejrzani oferowali mu zamianę mieszkania na mniejsze, z jednoczesną spłatą zadłużenia powstałego w związku z użytkowaniem dotychczas zajmowanego lokalu oraz ewentualnie dopłatę określonej kwoty pieniędzy.

 

W przypadku, gdy pokrzywdzeni nie byli właścicielami lokali, w których zamieszkiwali, a jedynie przysługiwało im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, podejrzani przekazywali pokrzywdzonym pieniądze na sfinansowanie przekształcenia tego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 

Po dokonaniu wstępnej akceptacji przez pokrzywdzonych zaproponowanych warunków zamiany lokali, podejrzani pokazywali im wybrane mieszkania, w których w wyniku zamiany pokrzywdzeni mogliby zamieszkać. Po wyrażeniu zainteresowania wybranym lokalem, dochodziło do zawarcia jednej lub kilku umów cywilnoprawnych. Ich treść nie odpowiadała jednak wcześniejszym ustaleniom. Pokrzywdzeni zawożeni byli przez podejrzanych do współpracujących z nimi kancelarii notarialnych, gdzie podpisywano dokumenty sporządzone przez notariusza, na podstawie których posiadacze mieszkań tracili tytuły prawne do dotychczas zajmowanych lokali.

 

Treść podpisywanych przez pokrzywdzonych aktów notarialnych nie odpowiadała wcześniejszym uzgodnieniom poczynionym z podejrzanymi. Lokale nabywane przez pokrzywdzonych w wyniku zamiany, nie były tymi samymi lokalami, które były im pierwotnie okazywane i które zyskały ich akceptację. Lokale nabywane przez pokrzywdzonych posiadały zdecydowanie gorszy standard, niż mieszkania im okazywane.

Zdarzało się również, że pokrzywdzeni, po zawarciu umowy, umieszczani byli w lokalach, które podejrzani jedynie wynajęli od osób trzecich na krótki okres lub też pokrzywdzeni w ogóle nie otrzymywali w zamian jakiegokolwiek lokalu, a byli jedynie dokwaterowywani do innych osób, które także zostały oszukane w wyniku działań podejrzanych. Ponadto pokrzywdzeni nie otrzymywali wskazanych w treści aktów notarialnych pieniędzy, stanowiących różnice pomiędzy wartością lokalu zbywanego przez pokrzywdzonego, a wartością lokalu, który w wyniku zamiany nabywali.

 

Wykorzystano nowy środek w postaci tzw. konfiskaty rozszerzonej

W toku prowadzonego śledztwa zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiono trzem podejrzanym prowadzącym kancelarie notarialne oraz jednej osobie, która w przeszłości wykonywała zawód notariusza.

 

Prokurator nadzorujący postępowanie we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie podjął czynności zmierzające do zabezpieczenia majątku podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz na poczet środków kompensacyjnych dla pokrzywdzonych. Do chwili obecnej zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę 1 miliona 130 tysięcy złotych.

 

W ramach zabezpieczenia od podejrzanych składników ich mienia wykorzystano również nowy środek w postaci tzw. konfiskaty rozszerzonej, w ramach której zabezpieczono nieruchomość o wartości nie mniejszej niż 545 tysięcy złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY