MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money 1528718 340Provident Polska to przedsiębiorca, którego dotyczy wyrok sądowy w sprawie decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

Wyrok (sygn. VII AGa 1473/18) dotyczy decyzji z grudnia 2013 r., w której urząd uznał, że Provident Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Spółka podawała w umowie pożyczki z obsługą w domu nieprawdziwe informacje o całkowitym jej koszcie oraz wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Przedsiębiorca nie informował o wysokości opłaty za obsługę w domu i dodatkowej opłaty przygotowawczej. Urząd nałożył na spółkę kary finansowe w łącznej wysokości ponad 12 mln zł.

W listopadzie 2017 r. SOKiK wydał wyrok, którym obniżył kary nałożone przez UOKiK do ok. 770 tys zł.

 

Od wyroku sądu I instancji obie strony złożyły apelacje. W listopadzie 2018 r. Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok w którym uznał argumenty prezesa UOKiK i oddalił apelację przedsiębiorcy. SA znacznie surowiej od SOKiK ocenił szkodliwość praktyki polegającej na niepodawaniu pełnych informacji o opłatach związanych z obsługą pożyczki w domu konsumenta. W jego ocenie na działania te byli szczególnie podatni konsumenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, pilnie potrzebujący gotówki.

Takie osoby są znacznie bardziej skłonne do zaakceptowania oferty na niekorzystnych dla siebie warunkach, o których dowiadywały się dopiero w końcowym etapie zawierania umowy. Sąd zwrócił również uwagę, że opłaty pobierane za obsługę w domu nie były proporcjonalne do kosztów, które ponosił Provident. W ocenie sądu prezes UOKiK prawidłowo obliczył wysokość kary nałożonej na spółkę.

 

Provident – sygn. VII AGa 1473/18

 

 

LS

UOKiK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY