MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 21 stycznia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
Fundacja LEX NOSTRA złożyła do Ministra Sprawiedliwości wniosek o zbadanie skandalicznej sprawy pozbawienia wolności przedsiębiorcy Ryszarda Sidorowicza przez Sąd Rejonowy w Goleniowie na wniosek Norberta Korzeniowskiego - komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie.  (przedruk) Sidorowicz foto-male

Jest to skandaliczny przypadek bezkarności urzędniczej, która może spotkać ... każdego z nas.

Jest to przykład, jak administracyjnie można nie tylko zniszczyć przedsiębiorcę, ale też – „prewencyjnie” - obciążyć go olbrzymimi kosztami sądowymi, a gdy to „nie pomoże” - wsadzić do więzienia. A jak będzie dochodził swoich praw, to zasądzić kolejne pieniądze (2.760,00 zł) za jeden termin rozprawy...

Opis sprawy:

Zdaniem Ryszarda Sidorowicza geneza jego obecnych kłopotów to rok 2002 i wybory na burmistrza Goleniowa, w których brał udział jako jeden z kandydatów. W wyborach uzyskał duże poparcie mieszkańców, jednak burmistrzem został Andrzej Wojciechowski.

Sidorowicz zdjecie-duzePo przegranych wyborach - zdaniem Sidorowicza - uruchomiona została przeciwko jego żonie nagonka administracyjna zmierzająca do wypowiedzenia dzierżawy "Restauracji u Żaka” znajdującej się w dzierżawionym od gminy budynku. W jej efekcie Sidorowiczowie otworzyli 10 km od Goleniowa zajazd "GOŚCINIEC POMORSKI” w Babigoszczy.

Gdy przedsiębiorca dowiedział się, że burmistrz Goleniowa Andrzej Wojciechowski jednoosobowo obniżył nowym dzierżawcom "Restauracji u Żaka” stawkę dzierżawną, Sidorowiczowi „puściły nerwy” i wystosował do niego List Otwarty, w którym nazwał go pasożytem, łobuzem. W wyniku Listu Otwartego został pozwany przez burmistrza do Sądu Karnego w Goleniowie i Sądu Cywilnego w Szczecinie.

Pierwszym procesem był proces w Rejonowym Sądzie Karnym w Goleniowie, gdzie składowi przewodniczył SSR Grzegorz Kołakowski. Jak twierdzi Sidorowicz - został on w tym procesie „zlinczowany”. Sąd orzekł o kosztach sądowych, które zobowiązany był pokryć oskarżony.

W międzyczasie Sidorowiczowie zostali zmuszeni kolejnymi decyzjami administracyjnymi do zamknięcia zajazdu "Gościniec Pomorski” w Babigoszczy. Żona pana Ryszarda również została uwikłana w osobny cywilny proces sądowy.

Ponieważ Ryszard Sidorowicz cały czas się odwoływał i dążył do uchylenia wyroku, Sąd Rejonowy w Goleniowie uruchomił przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, które prowadził goleniowski komornik -Norbert Korzeniowski.

W 2009 roku widząc bezsens dalszej utarczki, po rozmowie z żoną i z dziećmi, przedsiębiorca zdecydował się uregulować należności sądowe poprzez ich wpłatę do komornika. Należności te spłacił w ratach.

Ostatnia wpłata została dokonana w dniu 18.02.2010 r.

22.02.2010 r., komornik przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniowski wydał postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego (sygn. KMS 184/08) z uwagi na fakt, iż roszczenie objęte tytułem wykonawczym zostało zaspokojone w całości.

Pomimo tego, komornik zaniechał wycofania swojego wniosku złożonego do Sądu Rejonowego w Goleniowie o wyjawienie majątku przedsiębiorcy Ryszarda Sidorowicza, czego skutkiem postępowanie I Co 464/07 toczyło się dalej.

W dniu 25.02.2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sądu, na które nie stawił się Sidorowicz, gdyż nie miał faktycznej możliwości zapoznania się z treścią wezwania (awizowane).

Przed Sądem Rejonowym w Goleniowie nie stawił się również komornik.

Sąd ogłosił postanowienie o zastosowaniu wobec przedsiębiorcy kary porządkowej w postaci zastosowania aresztu na 10 dni.

Pomimo tego orzeczenia, komornik Norbert Korzeniowski nadal nie wycofał swojego wniosku o wyjawienie majątku, choć był - jako strona - poinformowany o treści orzeczenia. Ryszard Sidorowicz poinformowany nie był.

22 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie wydał nakaz doprowadzenia przez policję Ryszarda Sidorowicza do Zakładu Karnego w Goleniowie wraz z nakazem przyjęcia w trybie art. 916 k.p.c.

31.05.2010 r. policja zatrzymała pana Ryszarda w jego domu, i na oczach rodziny i sąsiadów wyprowadziła go skutego do radiowozu. Nikt nie poinformował o przyczynach zatrzymania.

Dopiero w zakładzie karnym Sidorowicz dowiedział się, że postępowanie o wyjawienie majątku trwa nadal i to ono jest przyczyną aresztowania go.

Komornik Norbert Korzeniowski wycofał swój wniosek dopiero 8.06.2010 r., czyli blisko po 4 miesiącach od umorzenia postępowania i 9 dniach po osadzeniu przedsiębiorcy w więzieniu.

W efekcie - Ryszard Sidorowicz spędził 9 dni za kratkami.

W wyniku „spektakularnego” zatrzymania była olbrzymia tragedia rodziny Sidorowiczów (w postaci nieodwracalnego dramatu ich dziecka)
i poniżenie przedsiębiorcy.

Drugiego grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo wniesione przez Ryszarda Sidorowicza przeciwko komornikowi i ... zasądził od przedsiębiorcy na rzecz Skarbu Państwa 2.760,00 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów procesu - jednej rozprawy w dniu 1.12.2011 r.

W uzasadnieniu, sędzia SO Agnieszka Skrzypiec napisała, iż „przepisy k.p.c. nie nakładają na komornika obowiązku cofnięcia wniosku o wyjawienie majątku...”, oraz „zastosowanie aresztu wobec dłużnika nie jest normalnym następstwem zaniechania cofnięcia wniosku (sic!)”.

18.01.2012 r. - przy pomocy prawników LEX NOSTRA - została sporządzona apelacja od tego haniebnego wyroku.

W imieniu Fundacji LEX NOSTRA wystąpiłem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o objęcie nadzorem tego postępowania, albowiem okazuje się, iż nikt nie jest winien olbrzymiej osobistej tragedii, która spotkała Ryszarda Sidorowicza, niegdyś prężnego przedsiębiorcę i działacza niepodległościowego, a później samorządowego. Dziś, człowieka niebędącego w stanie zrozumieć tego, co go spotkało w demokratycznej, praworządnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA


Tekst pisma do Ministra Sprawiedliwości dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: fundacja.lexnostra.pl

 


 

Przedruk.  Oryginał pochodzi z :       www.fundacja.lexnostra.pl

 


 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY