MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 28 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

handcuffs 294516 1280Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom: Piotrowi T. (25 lat), Bartoszowi Sz. (24 lata). Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie czterech przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi

 

Prokurator oskarżył ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeku karnego oraz handel ludźmi kwalifikowany z art. 189a par. 1 kk. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Przestępstwa te zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Międzynarodowa grupa przestępcza

W śledztwie ustalono, że na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Łotewskiej a także Rzeczypospolitej Polskiej działała zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza. Trzon grupy stanowili organizatorzy pochodzenia ormiańskiego zajmujący się m.in. handlem ludźmi oraz pozyskiwaniem i wprowadzaniem do obiegu fałszywych dokumentów oraz praniem brudnych pieniędzy głównie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Łotewskiej.

 

Dane osobowe

Na terenie Polski grupą kierował obywatel Armenii, natomiast w jej skład wchodzili Bartosz Sz. i Piotr T. Działalność grupy polegała na werbowaniu obywateli polskich, będących w trudnej sytuacji finansowej, poszukujących zatrudnienia. Następnie przewożono ich na terytorium Republiki Federalnej Niemiec pod pozorem pracy.

W rzeczywistości na ich dane osobowe zakładano fikcyjne przedsiębiorstwa oraz konta bankowe wykorzystywane w szczególności do opłacania przestępczej działalności związanej z pozyskiwaniem fałszywych dokumentów i wprowadzaniem ich do obiegu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY